Indtast nye analysesvar

<< Klik for at se indhold >>

Indtast nye analysesvar

Der kan manuelt indtastes analysesvar på to måder:

1.Klik på <Opret analyse> under Paraklinisk i funktionsmenuen og vælg den relevante analyse i fold-ud-menuen. Hvis analysen ikke findes, kan den oprettes (læs mere nedenfor).

 

Paraklinisk - Opret analyse

 

2.Højreklik på analysens navn i skemaet og vælg Indtast analysesvar (eller tast <Ins>).

 

Angiv dato, værdi, hvorvidt værdien er høj eller lav samt evt. kommentar.

Klik på <Vedhæft fil> hvis der skal vedlægges en fil til analysesvaret, fx fra tredjeparts-integrationer såsom EKG osv.

 

Opret ny analyse


Bemærk, når der oprettes egne analyser, er det vigtigt, at analysen med den officielle AnalyseIDkode (IUPAC kode) vælges.

Se en oversigt over de standardiserede IUPAC koder fra MedCom her: https://kiap.dk/kiap/praksis/services/koder/iupackoder.php

 

Hvis der tidligere er oprettet egne analyser, som ikke har de officielle koder tilknyttet, kan disse udskiftes. Læs mere under Udskift egne analyser.

 

Analyser kan oprettes på to måder:

 

1: Direkte i paraklinisk skema:

Klik på <Opret analyse> under Paraklinisk i funktionsmenuen.

Hvis analysen ikke eksisterer i systemet, kan den oprettes ved at klikke på <Opret ny>.

Udfyld informationer om analysen og klik <OK (F10)>.

Der kan nu indtastes analysesvar på analysen.

 

Paraklinisk - Opret ny analyse

 

2: Gennem kartotekerne:

Naviger til Kartoteker > Paraklinisk skema > Registrerbare analyser. Her vises en liste over de analyser, der allerede kan indtastes analysesvar på.

 

Paraklinisk - Registrerbare analyser

 

Klik på <Tilføj analyser>.

Søg efter analysen vha. fold-ud-menuen, som viser parakliniske grupper, og søgefeltet.

Marker den relevante analyse, som skal tilføjes, og klik på <Udvælg (Insert)>.

Klik på <OK (F10)>. Den udvalgte analyse er nu en del af de registrerbare analyser.

 

En analyse kan også deaktiveres, så der ikke kan registreres noget på den. Det gøres ved at markere analysen i listen og klikke på <Deaktiver (Delete)>.

Alternativt; højreklik på analysen i det parakliniske skema og vælg Skjul analyse fra indtastning.