Bivirkningsindberetning

<< Klik for at se indhold >>

Bivirkningsindberetning

Der kan indberettes bivirkninger på et præparat fra medicinkortet og DDV direkte til Lægemiddelstyrelsen.

 

Højreklik på den ordination, der skal indberettes på, og vælg Indberet bivirkning.

Når der indberettes en bivirkning for en vaccination, åbnes patientens medicinkort. Dette sker for at der kan indberettes relevante samtidige lægemidler.

Der åbner et indberetningsskema, som er inddelt faner. Bemærk, at der skal indtastes de nødvendige data i alle faner, inden indberetningen kan sendes afsted. Alle felter, der er markeret med * er obligatoriske.

I fanen GDPR vises information til den endelige rapport om at Lægemiddelstyrelsen registrerer og behandler personfølsomme oplysninger, når der indberettes en bivirkning.

 

Der kan navigeres mellem de enkelte faner med knapperne <Tilbage> og <Frem> eller de angivne genvejstaster.

Find information om, hvordan fanens felter skal udfyldes ved at holde musen over ikonet Indberet bivirkning ikon.

 

Udfyldelse af informationer om bivirkningen


I fanen Bivirkning angives én eller flere diagnoser/symptomer, der er registreret i forbindelse med lægemidlet.

Angiv så vidt muligt en dato for, hvornår symptomet startede - som minimum angives et begyndelsesår. Hvis bivirkningen er afsluttet, skal der ligeledes angives dato eller år for dette.

Tilføj evt. flere symptomer med knappen <Tilføj yderligere>.

 

Under fanen Undersøgelse angives eventuelle undersøgelser eller laboratorieprøver, som patienten har fået lavet. Ved positiv angivelse fremkommer en tekstboks, hvor der skal angives detaljer om undersøgelsen.

 

Under fanen Sygehistorie kan der angives relevant sygehistorie, der ikke har direkte relation til bivirkningen. Anvend knappen <Tilføj symptom> til at angive flere symptomer.

 

Under fanen Lægemiddel udfyldes oplysninger vedr. lægemiddel, dosering, form, administrationsvej og indikation automatisk ud fra oplysningerne på FMK. Der skal angives handling foretaget pga. bivirkning.

Når det første lægemiddel er udfyldt, kan der evt. tilføjes flere relevante lægemidler. De øvrige lægemidler kan enten indtastes manuelt med knappen <Tilføj lægemiddel> eller indsættes fra patientens medicinkort.

 

Under fanen Andre lægemidler indlæses alle præparater fra patientens FMK medicinkort.

Kolonnen 'Samtidig' markeres automatisk ved alle præparater, som patienten har taget i perioden fra startdatoen for bivirkningen og evt. indtil den angivne slutdato.

Kolonnen 'Relevant historisk' markeres automatisk ved alle præparater, som patienten har fået, men som enten er pauseret, afsluttet, seponeret eller udløbet. Disse er som udgangspunkt skjult i medicinkortet, men kan vises ved at højreklikke et tilfældigt sted i medicinkortet og vælge Vis alle ordinationer.

I kolonnen 'Indberet' skal der sættes flueben ved de præparater, som skal registreres i den aktuelle indberetning. Det er vigtigt at tage aktiv stilling til lægemidlernes relevans.

Listen over lægemidler kan sorteres alfabetisk eller efter startdato ved at klikke på en kolonneoverskrift.

 

Hvis patientens højde og vægt er indtastet i modulet Paraklinisk skema, vises denne data automatisk i fanen Patient. Disse data kan rettes, hvis de ikke længere er retvisende.

 

Som udgangspunkt vises fanen Dødsfald ikke. Den fremkommer, hvis det under fanen Yderligere oplysninger markeres, at bivirkningen resulterede i død, eller hvis patienten under fanen Patient markeres som mors.

Under fanen Dødsfald skal alle oplysningsfelter udfyldes.

Som udgangspunkt vises fanen Medfødt heller ikke. Den fremkommer, hvis det under fanene Yderligere oplysninger markeres, at der er medførte misdannelser eller fosterskade.

 

Klik på <Indsend (F10)> når alle oplysninger er angivet.

Hvis der mangler obligatoriske oplysninger på én eller flere faner, vises en besked om dette. De mangelfulde felter markeres med et rødt udråbstegn.

Før indberetningen kan sendes, vises en tekst fra Lægemiddelstyrelsen, som skal sikre, at der er taget aktiv stilling til hvilke samtidige og historiske præparater, der skal indberettes sammen med det mistænkte lægemiddel.

Når der er taget stilling, skal teksten godkendes, før indberetningen kan indsendes.

 

Bivirkningsindberetning

 

Oversigt over bivirkningsindberetninger


I topmenuen under Statistik > Bivirkningsindberetninger fås et overblik over alle bivirkningsindberetninger som er oprettet i klinikken samt transmissionsstatus.

Detaljer for selve indberetningen ses ved at markere indberetningen og klikke <Vis (Enter)>.