Seponer ordination

<< Klik for at se indhold >>

Seponer ordination

Hvis det ønskes at ophøre en ordination, kan denne seponeres.

 

Højreklik på ordinationen og vælg Seponer.

Alternativt, marker ordinationen i medicinkortet og klik på <Seponer> i funktionsmenuen.

 

Hvis der ligger aktive recepter tilknyttet ordinationen på receptserveren, vises en dialogboks med besked om dette.

Som standard bør der siges <Ja> til at annullere aktive recepter, da patienten ellers fortsat vil kunne hente præparatet på apoteket.

 

Ordinationen vil efter seponering fremgå med et "S" i status-kolonnen.

Bemærk, at seponerede ordinationer kun vises på FMK samme dag, som de er seponeret. Herefter kan de vises med højrekliksfunktionen Vis alle ordinationer.

 

Ophæv seponering


Højreklik på den seponerede ordination og klik på Ophæv seponering.

Bemærk, at evt. annullerede recepter ikke bliver aktive igen ved ophævning af seponeringen.

Ligeledes vil ordinationsdatoen vil blive overskrevet af den dato, hvor seponeringen blev ophævet.