Rekvirer analyser hos WebReq

<< Klik for at se indhold >>

Rekvirer analyser hos WebReq

Under Paraklinisk i funktionsmenuen ligger en række genveje til bestilling af analyser på den aktuelle patient hos WebReq:

Klinisk kemi

Patologi

Mikrobiologi

Lab.medicin

 

Læs mere om WebReq på https://smds.dk/webreq/.

 

Andre funktioner i funktionsmenuen


Knappen <Lab.svar> er en genvej til Laboratorieportalen på sundhed.dk

 

Knappen <Udskiv Seiko Label> anvendes til at udskrive label til analyser.

 

Knappen <PDF Import> anvendes til at importere PDF-dokumenter, som befinder sig på PC'ens lokale drev, fx et EKG eller et audiogram.

Sørg for, at dokumentet er navngivet efter følgende format: "[CPR-nummer uden bindestreg] [mellemrum] [relevant navn på dokumentet]". Eksempel: "ddMMyy1234 audiogram".

Når funktionen <PDF Import> anvendes, placeres dokumentet automatisk på den patient, hvis CPR-nummer er angivet i navnet. Dokumentet kan herefter tilgås i fanen Diverse.

Læs mere om funktionen i kapitlet Diverse.