Brugeroprettelse i Patientportalen

<< Klik for at se indhold >>

Brugeroprettelse i Patientportalen

Brugeroprettelse


Som bruger på Patientportalen har patienten ét login tilhørende sit CPR-nummer. Samme login anvendes derved for alle de klinikker, de har at gøre med, som anvender Patientportalen. Patienter skal derfor kun oprettes som brugere én gang.

 

Klinikken kan bestemme hvordan patienter skal kunne oprettes som brugere på Patientportalen. Der er tre muligheder:

Ingen online selv-oprettelse

Online selv-oprettelse med læge-godkendelse

Online selv-oprettelse uden læge-godkendelse

 

Denne indstilling styres fra Patientkommunikationsmodulet, under fanen 'Klinik'. Læs derfor mere om de tre muligheder i afsnittet Klinik.

 

Uafhængigt af patienternes mulighed for online selv-oprettelse, kan klinikken altid manuelt oprette patienter som brugere af Patientportalen, eller tilknytte patienter til klinikken, hvis de allerede er oprettet som brugere. Det sker fra patientens stamkort og gøres på samme måde, som hvis der er valgt 'Ingen online selv-oprettelse'. Læs hvordan i afsnittet Klinik.

 

Patient uden MitID


Hvis patienten ikke har MitID, kan patienten alligevel godt bruge Patientportalen. Det kræver blot, at patientens identitet indledningsvist bekræftes gennem kontakt til klinikken.

 

Den bedste fremgangsmåde er, at klinikken opretter patienten som bruger på Patientportalen, og samtidig registrerer i patientens stamkort, at patienten ikke har MitID. Det giver patienten mulighed for at logge ind med to-faktor-login på Patientportalen. Ved to-faktor-login skal patienten indtaste sit CPR-nummer

og adgangskode, efterfulgt af den sikkerhedskode, som sendes til patientens mail ved login. Se hvordan klinikken opretter patienten under beskrivelsen af 'Ingen online selv-oprettelse' i afsnittet her.

 

Hvis patienten derimod allerede har oprettet en bruger via online selv-oprettelse på klinikkens Patientportal, og forsøger at logge ind med to-faktor-login, vil patienten se en besked om, at der ved første login kræves verificering med MitID for at bekræfte patientens identitet. Her skal patienten kontakte klinikken,

som skal registrere i stamkortet, at patienten ikke har MitID. Herefter kan patienten fremadrettet logge ind med to-faktor-login.

 

Registrering i stamkortet foretages på fanen 'Kommunikation', hvor du skal sætte flueben ved 'Patienten har ikke MitID'.

 

Bemærk! Da et flueben ved 'Patienten har ikke MitID' muliggør login uden verificering med MitID, er det klinikkens ansvar, at den mailadresse, som er er registreret i patientens stamkort eller som patientens bruger er oprettet med, tilhører patienten selv eller en person med fuldmagt til at agere på vegne af patienten. Fjernes fluebenet, vil patienten skulle verificere sig med MitID ved næste login på klinikkens Patientportal.

 

Stamkort - intet MitID

 

Skærmbillede


Skærmbilleder af brugeroprettelses-processen ses i de patientvejledninger, der linkes til i afsnittet 'Tips & Tricks' på forsiden af dette kapitel.