Diagnosefilter

<< Klik for at se indhold >>

Diagnosefilter

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig for almen praksis-klinikker, da den er lavet sammen med Diagnosekortet.

 

Filtrering af notater med diagnosefiltret


Diagnosefiltret anvendes til at filtrere patientens notater, så der kun vises notater med de valgte diagnoser tilknyttet.

 

Filtret åbnes som en sidebjælke i notatmodulet ved at klikke på knappen med pilene Diagnosekortet ikon sidebjælke.

Sæt flueben ved en diagnose for at filtrere på den. Det aktive filter gælder også i Diagnosemodulet, hvor der kun vises forløb og diagnoseregistreringer for den/de valgte diagnoser.

Filteret nulstilles med knappen <Fjern filter>.

 

Hvis der er oprettet og afstemt et Diagnosekort på patienten, vises diagnosekortet som en fane i diagnosefiltret.

Under fanerne Kapitler og Kategori vises oversigter over samtlige forløbs- og kontaktdiagnoser på patienten inddelt efter hhv. kapitler og kategorier.

Der vises også en kolonne med ikonet Diagnosekortet ikon afstem, som viser information om, hvorvidt diagnosen er påsat diagnosekortet. Der vises et A, hvis diagnosen er påsat som aktuel diagnose, og der vises et R, hvis diagnosen er påsat som relevant diagnose. Derudover vises seneste kontaktdato.

 

Forløbsdiagnoser, som ikke er markeret afsluttede, markeres med fed skrift.

 

Der kan manuelt tilføjes forløbsdiagnoser til diagnosekortet via diagnosefiltret.

Det gøres ved at gå til fanen Kapitler eller Kategorier, højreklikke på en diagnose og vælge Tilføj på Diagnosekortet.

Ved manuel tilføjelse af forløbsdiagnose afstemmes diagnosekortet automatisk.