Slet/ret/flyt notat

<< Klik for at se indhold >>

Slet/ret/flyt notat

Højreklik et på et notat i notatmodulet, for at foretage ændringer.

 

Notat højreklik

 

Slet et notat ved at klikke på Slet notat i højrekliksmenuen.

Ret et notat ved at klikke på Ret notat i højrekliksmenuen.

Bemærk, at det i programmet bliver logget hvad der slettes og rettes, således at informationerne aldrig kan forsvinde helt.

 

Flyt et notat til en anden patient ved at klikke på Flyt notat til anden patient i højrekliksmenuen. Søg, i det vindue der åbner, på den ønskede patient og klik på <Vælg og returner (F10)>. Bekræft flytningen.

 

Det er også muligt at udskrive et eller flere notater fra journalen via højrekliksmenuen. Klik på Udskriv notater og sæt flueben ved de notater, der skal udskrives. Afslut med <OK (F10)>.

Knappen <Gem> giver mulighed for at gemme udvalgte notater i en PDF-fil.