Diagnosekodning

<< Klik for at se indhold >>

Diagnosekodning

Klik på <Diagnosekodning> under Notater i funktionsmenuen.

 

Her kan der søges efter notater på alle patienter, hvor der ikke er koblet kontaktdiagnoser til.

 

Diagnosekodning

 

Angiv antal dage, der skal søges tilbage i tiden og klik <Opdater>.

De evt. fundne notater listes op i vinduet.

 

Dobbeltklik på et notat for at rette det (tilføje diagnose), eller marker det og tast <Return> (også kaldet <Enter>). Bemærk, at patientens journal skal være åben, for at der kan redigeres notater på patienten.

 

Læs mere i kapitlet Diagnoser.