Diagnosekodning

<< Klik for at se indhold >>

Diagnosekodning

Denne funktion anvendes til at søge efter notater, hvor der ikke er koblet kontaktdiagnoser til (på alle patienter).

 

Klik på <Diagnosekodning> under Notater i funktionsmenuen.

 

Diagnosekodning

 

Angiv antal dage, der skal søges tilbage i tiden og klik <Opdater>.

De evt. fundne notater listes op i vinduet.

 

Dobbeltklik på et notat for at rette det (og tilføje en diagnose), eller marker notatet og tast <Enter>. Bemærk, at patientens journal skal være åben, før der kan redigeres notater på patienten.