Filtrer notater

<< Klik for at se indhold >>

Filtrer notater

Hvis der i forbindelse med oprettelse af notater er tilføjet søgeord på notaterne, kan der filtreres i patientens journal, så kun notater med bestemte tilknyttede søgeord vises.

 

Klik på <Filtrer notater> under Notater i funktionsmenuen.

 

Filtrer notater

 

Vælg søgeord vha. fold-ud-menuen og klik <OK (F10)> for at filtrere.

Nu vises kun de notater i journalen, som har det valgte søgeord tilknyttet.

Næste gang patientens journal åbnes, vises igen alle notater.

 

Filtreringen fjernes ved at klikke på <Filtrer notater> igen og vælge Ingen filtrering i fold-ud-menuen.

 

Søgeordsvedligeholdelse


Hvis der anvendes søgeord i forbindelse med notater, er der mulighed for at vedligeholde alle søgeord på én gang. Det giver mulighed for at:

Erstatte et søgeord med et andet, hvorved det ændres på alle notater tilbage i tiden

Omdøbe et søgeord, hvorved det omdøbes på alle notater tilbage i tiden

Slette et søgeord, hvorved det slettes på alle patientjournaler

 

Det gøres i topmenuen under Kartoteker > Søgeord:

Vælg det eksisterende søgeord, som skal ændres, i fold-ud-menuen øverst.

Vælg hvilken handling der skal udføres på søgeordet (erstattes/omdøbes/slettes).

oHvis søgeordet skal erstattes, vælg da hvilket eksisterende søgeord, det skal erstattes af.

oHvis søgeordet skal omdøbes, skriv da hvad søgeordet skal omdøbes til. Hvis der efterlades et tomt felt, bliver søgeordet erstattet af et tomt søgeord på patienterne.

Nederst vises en opsummering af ændringen. Klik på <Udfør (F10)> for at gennemføre.

 

Søgeordsvedligeholdelse