EdiFact

<< Klik for at se indhold >>

EdiFact

EDIFACT står for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport - og er en international standard for elektronisk dataudveksling.

Servicen bruges til at sende og modtage meddelelser/data til og fra klinikken.

 

Status (Ctrl+Q)


Alle ind- og udgående EDIFACT meddelelser, som klinikken har sendt og modtaget, fremgår i modulet Kommunikationsstatus.

Der er en genvej til denne i topmenuen under EdiFact > Status (eller tast <Ctrl+Q>).

 

Send og modtag


Der sendes og modtages automatisk EDIFACT løbende i EG WinPLC (ca. hvert 10 minut).

Hvis der skal sendes/modtages noget straks, klik i topmenuen på EdiFact > Send og modtag. Herefter vil kommunikationen starte, og tage et øjeblik.

 

Ferienotater


Funktionen 'Ferienotater' anvendes til at sende ferienotater for passanter.

Hvis en anden lægeklinik har haft ferielukket, og nogle af deres patienter i stedet har været i denne klinik, kan der sendes ferienotater for disse patienter til deres egen læge.

 

Vælg hvilken periode der skal sendes notater for.

Vælg, hvem notaterne skal sendes til:

oHvis 'Alle læger' vælges, sendes notaterne til patienternes respektive egne læger.

oHvis 'Specifik læge' vælges, åbner et kartotek over almen praksis-klinikker, hvor den specifikke læge kan fremfindes. Vælg nederst mellem Foretrukne modtagere, Sidst brugte modtagere eller find modtageren ved Søgning. En modtager kan markeres/fjernes som foretrukken vha. stjerne-ikonerne øverst. En fane kan markeres som opstartsfane vha. det grønne ikon i øverste højre hjørne. Marker ønsket modtager og klik <OK (F10)>.

Ved klinikfællesskab, vælg hvilken klinik der skal sendes notater fra.

Hvis der ønskes en liste med de pågældende patienter før afsendelse, sæt flueben ved 'Bekræft patienter før ferienotater genereres'.

Klik på <OK (F10)> for at generere ferienotaterne.

 

WINPLC~1_img191