Fagligt

<< Klik for at se indhold >>

Fagligt

Modulet 'Fagligt' åbnes gennem pop-ind menuen i højre side af programmet. Det anvendes til at gemme faglige indslag/tekster, som nemt skal kunne findes frem igen på tværs af klinikken.

Bemærk, at disse indslag ikke er patientspecifikke.

 

Øverst i modulet giver en række ikoner adgang til at:

oprette et nyt indslag

rette et indslag

udskrive et indslag

slette et indslag

 

Vinduet kan fastgøres, så det ikke fungerer som en pop-ind menu. Det gøres ved at klikke på tegnestift-ikonet i øverste højre hjørne af Fagligt: Pop-ind menu ikon - tegnestift

 

WINPLC~1_img153

 

Træk en kolonneoverskrift op i det mørkegrå felt, som er beregnet til sortering, for at sortere listen efter denne. Alternativt klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter denne.

Åbn et indslag ved at dobbeltklikke på det.

 

Opret nyt indslag


Klik på 'Ny' (ikonet som forestiller et hvidt dokument):

Angiv navnet på en gruppe, som indslaget skal tilhøre. Som standard vælges gruppen "Faglige indslag".

Angiv en overskrift til indslaget.

Angiv med flueben hvis indslaget kun skal være synligt i brugerens egen klinik. Hvis der er flere klinikker i et fællesskab, vil de dermed ikke kunne se indslaget.

Skriv brødteksten til indslaget. Der kan kopieres og indsættes tekst fra andre indslag vha. <Ctrl+C> (kopier) og <Ctrl+V> (sæt ind).

Klik på Beskyt hvis indslaget skal skrivebeskyttes. Der kan herefter ikke ændres i indslagets brødtekst.

Afslut med <Gem (F10)>.

 

Fagligt indslag