Eksempel - ikke-kronikerforløb

<< Klik for at se indhold >>

Eksempel - ikke-kronikerforløb

Naviger til Kartoteker > Opfølgningsforløb.

Klik på <Ny>.

Tildel forløbet et navn. Feltet 'Kronikerforløb' skal være tomt.

Opsæt udløsere:

oTilføj en diagnose ved at indtaste diagnosekoden eller klikke på <...> (de tre prikker). Her åbner Diagnosevælgeren.

oTilføj et søgeord ved at indtaste ordet i tekstfeltet og klikke på <+> (plus).

Opsæt intervaller/tidsforløb:

oFor at angive et tidsforløb skal der vælges dag/uge/måned/år samt indtastes et antal. Dette er varigheden fra patientens startdato i forløbet til patienten potentielt kan komme på rykkerlisten. Indtast også hvilken ydelse, der forventes lavet regning på, inden den angivne periode er gået. Klik på <+> (plus) for at tilføje tidsforløbet.

Afslut med <Gem (F10)>.

 

WINPLC~1_img243