Opret opfølgningsforløb

<< Klik for at se indhold >>

Opret opfølgningsforløb

De forskellige opfølgningsforløb, som patienter skal kunne tilknyttes, oprettes i topmenuen under Kartoteker > Opfølgningsforløb.

 

Der eksisterer som standard en række forudoprettede opfølgningsforløb. Disse kan redigeres, hvis ønsket.

I kolonnen 'Kroniker' fremgår det, om forløbet er opsat som et kronikerforløb.

 

Klik på <Tilknyttede patienter> for at se en liste over patienter, som er tilknyttet det markerede opfølgningsforløb.

Klik på <Aktive opfølgninger> for at se en liste over alle patienter, som har aktive opfølgninger samt hvilke handlinger, der er tilknyttet. Her er der mulighed for at udsætte opfølgningen, og dermed hvornår patienten kommer på rykkerlisten. Ligeledes kan opfølgningsforløbet markeres som gennemført, hvorved der planlægges en ny opfølgning.

 

Opfølgningsforløb oversigt

 

Opret nyt opfølgningsforløb


Klik på <Ny>.

 

Tildel forløbet et navn og angiv om det skal oprettes som et kronikerforløb. Denne indstilling har betydning for hvilke elementer, der skal opsættes, og den kan ikke ændres, når forløbet er gemt.

 

Opsæt udløsere:

oUdløsere er diagnoser og/eller søgeord, som skal udløse tilmelding af patient til forløbet.

oTilføj en diagnose ved at indtaste diagnosekoden eller klikke på <...> (de tre prikker). Her åbner Diagnosevælgeren. Hvis der tilføjes flere diagnoser, skal blot én af diagnoserne være til stede for at patienten potentielt kommer på rykkerlisten.

oTilføj et søgeord ved at indtaste ordet i tekstfeltet og klikke på <+> (plus).

 

Opsæt rykningskriterier (OBS kun muligt for kronikerforløb):

oRykningskriterier definerer hvilke handlinger, der skal udføres, for at patienten ikke kommer på rykkerlisten. Ydelser og analyser er kriterier, som nulstiller kronikertilkaldet. Det betyder, at hvis en patient tilmeldes kronikerforløbet, så skal en bestemt ydelse og/eller analyse registreres på patienten inden for et angivet tidsinterval. Sker det ikke, så vil patienten komme på rykkerlisten. Hvis der vælges flere ydelser og/eller analyser, så skal blot ét af kriterierne opfyldes.

oTilføj en ydelse ved at indtaste ydelsesnummeret eller klikke på <...> (de tre prikker). Her åbner et ydelseskartotek. Hvis der sættes flueben ved 'Anvendes med udløserdiagnoser', gælder ydelsen kun som rykningskriterium, hvis der samme dag er lavet et notat med en udløserdiagnose.

oTilføj en analyse ved at klikke på <...> (de tre prikker). Her åbner et analysekartotek.

 

Opsæt intervaller/tidsforløb:

oIntervaller/tidsforløb definerer, hvor lang tid, der kan gå, før patienten kommer på rykkerlisten. Hvordan intervaller/tidsforløb opsættes, afhænger af hvorvidt det er et kronikerforløb.

Ikke-kronikerforløb: For at angive et tidsforløb skal der vælges dag/uge/måned/år samt indtastes et antal. Dette er varigheden fra patientens startdato i forløbet til patienten potentielt kan komme på rykkerlisten. Indtast også hvilken ydelse, der forventes lavet regning på, inden den angivne periode er gået. Klik på <+> (plus) for at tilføje tidsforløbet. Hvis ydelsen ikke er lavet på patienten inden for den planlagte varighed fra startdatoen, vil patienten komme på forløbets rykkerliste.

Kronikerforløb: For at oprette intervalmuligheder, som der skal kunne vælges imellem på forløbet, skal der vælges dag/uge/måned/år samt indtastes et antal. Klik på <+> (plus) for at tilføje intervallet.

Afslut med <Gem (F10)>.

 

Der kan opsættes forskellige handlinger for hvad der skal udføres, når patienten kommer på rykkerlisten. Dette gøres vha. knappen <Handlinger>. Bemærk, at handlingerne ikke automatisk udføres, men kan ses som en opgavebeskrivelse.

 

Se eksempel på oprettelse af ikke-kronikerforløb og eksempel på oprettelse af kronikerforløb.

 

Rediger opfølgningsforløb


Marker et opfølgningsforløb og klik på <Rediger>.

Foretag de ønskede ændringer og klik på <Gem (F10)>.

 

Slet opfølgningsforløb


Marker et opfølgningsforløb og klik på <Slet>.