Eksempler på filtre

<< Klik for at se indhold >>

Eksempler på filtre

Nedenfor listes en række eksempler på hvordan nogle af filtrene kan anvendes:

 

Filter

Anvendelse

Rygning

søg patienter med en bestemt rygerstatus

Graviditet

søg patienter som befinder sig inden for et interval af graviditetsuger

Oprettelser

hvilke patienter er oprettet i systemet inden for en given periode

Medicin

hvilke patienter får/har fået valgte præparater

Diagnose

hvilke patienter har/har haft visse diagnoser

Ydelser

hvilke patienter har fået eller ikke fået valgte ydelsen inden for en given periode

Vaccination

hvilke patienter har fået eller ikke fået valgte vaccinationer inden for en given periode

Polyfarmaci

hvilke patienter er i behandling med over et vist antal præparater. Her kan frasorteres p.n. medicin hvilket sikrer, at bl.a. behovsmedicin og cremer ikke medtages.

Paraklinisk

hvilke patienter har fået foretaget bestemte parakliniske analyser og ligger svarene i/udenfor et afgrænset område

Epikriser

hvilke patienter har epikriser fra/til et valgt sted inden for en given periode

Kalenderaftaler

hvilke patienter har et vist antal kalenderaftaler inden for en given periode

Journalnotat

hvilke patienter er der lavet notat på inden for en given periode

Antal regninger

hvilke patienter er der taget eller ikke taget et vist antal regninger på inden for en given periode

Indlæggelser

hvilke patienter har haft et vist antal indlæggelser inden for en given periode