Elektronisk henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Elektronisk henvisning

Opret henvisning


Klik på <Elektr. Henv.> under Formularer i funktionsmenuen.

Et vindue med en oversigt over kontaktgrupper vises. Marker relevant kontaktgruppe og klik <OK (F10)>.

 

Her åbner et kartotek med en oversigt over modtagere i kontaktgruppen. For alle specialer er der mulighed for at vælge RefHost som modtager i stedet for en specifik behandler.

Vælg nederst mellem Foretrukne modtagere, Sidst brugte modtagere eller find modtageren ved Søgning.

En modtager kan markeres/fjernes som foretrukken vha. stjerne-ikonerne øverst. En fane kan markeres som opstartsfane vha. det grønne ikon i øverste højre hjørne.

Marker ønsket modtager og klik <OK (F10)>.

 

Henvisningsvinduet åbner. Bemærk! Hvis der er valgt Hospitaler, Kommune, Privatklinikker, Psykologer eller Øfeldtterapi som kontaktgruppe, skal der angives nogle specifikke oplysninger i henvisningen. Se mere nederst på denne side.

Vælg henvisningstype i fold-ud-menuen.

 

I fanen Anamnese kan der indsættes udtræk fra Arkivskabet ved at klikke i tekstfeltet, så det er aktivt, og taste <F2>. Der kan også indsættes fraser ved at taste <Shift+F2>.

 

Henvisningsvindue

 

Til de henvisningsmodtagere, der i SOR står til at kunne modtage vedhæftede dokumenter, kan der vedhæftes billeder og PDF-filer. Naviger til fanen Vedhæftninger, klik i tekstfeltet så det er aktivt og tast <F2>. Her åbner Dokumentarkivet. Sæt flueben ved det ønskede dokument og klik på <OK (F10)>.

 

Når henvisningen er færdig, klik på <OK (F10)> for at sende den. Henvisningen vil nu fremgå under Henvisninger (udgående) i Kommunikationsstatus.

Afslutningsvist vises et vindue med mulighed for at udskrive eller sende patienten en liste over speciallæger/aktører inden for det valgte speciale. Læs mere i kapitlet Specialeliste.

 

Henvisning til hospitaler, kommune eller privatklinikker


Henvisningen oprettes som en hospitalshenvisning eller en røntgenhenvisning. Her skal der angives prioritering og befordring.

For hospitalshenvisninger skal det angives hvorvidt behandlingen kræver indlæggelse eller er ambulant.

For røntgenhenvisninger skal der angives oplysninger om eventuel graviditet.

 

Indtast ønsket undersøgelse/behandling.

 

Der kan også tilknyttes en henvisningsdiagnose. Klik på feltet, så det er aktivt, og tast <F2> for at vælge mellem patientens eksisterende diagnoser eller tast <Shift+F2> for at åbne Diagnosevælgeren (søg efter en diagnose, dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder og klik på <OK (F10)>). På samme måde kan der tilføjes andre diagnoser.

 

Udfyld resten af henvisningen som en almindelig henvisning med anamnese og evt. vedhæftninger. Derudover kan der angives tidligere undersøgelser, cave og aktuel medicin i de tilsvarende faner.

 

Henvisning til psykolog


Behandlingssted sættes automatisk som 'Ambulant (hos psykolog)'. Denne kan ændres til 'Hjemme', hvis patienten ikke kan komme på klinikken.

 

Vælg henvisningsårsag i fold-ud-menuen, og angiv eventuelt begrundelse for fravigelse af 6 måneders fristen, hvis relevant.

Udfyld resten af henvisningen som en almindelig henvisning med anamnese og evt. vedhæftninger.

 

Henvisning til Øfeldtterapi


Vælg henvisningsårsag i fold-ud-menuen.

 

Der kan angives diagnose. Klik på feltet, så det er aktivt, og tast <F2> for at vælge mellem patientens eksisterende diagnoser eller tast <Shift+F2> for at åbne Diagnosevælgeren (søg efter en diagnose, dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder og klik på <OK (F10)>).

 

Angiv henvisningsperiode og de resterende oplysninger. Udfyld resten af henvisningen som en almindelig henvisning med anamnese og evt. vedhæftninger.