Fysioterapi-henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Fysioterapi-henvisning

Opret henvisning til fysioterapeut


Klik på <Fys.Terapi-Henv.> under Formularer i funktionsmenuen.

 

Her åbner et kartotek med en oversigt over fysioterapeuter, som kan modtage henvisningen. Der er mulighed for at vælge RefHost som modtager i stedet for en specifik fysioterapeut.

Vælg nederst mellem Foretrukne modtagere, Sidst brugte modtagere eller find modtageren ved Søgning.

 

Marker ønsket modtager og klik <OK (F10)>.

 

Henvisningsvinduet åbner. Vælg type af fysioterapi i fold-ud-menuen ('Henvisning til').

Hvis der vælges vederlagsfri fysioterapi eller -ridefysioterapi, skal der angives en diagnose:

Klik i tekstfeltet ved 'Diagnose'. Herved åbner et vindue til valg af diagnose.

Søg efter diagnosen eller klik på en overskrift for at folde den ud og finde diagnosen.

Marker den relevante diagnose og angiv årsag nederst (patienten har et svært fysisk handicap / funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom). Vær opmærksom på, at der til nogle diagnoser vises en fodnote nederst i vinduet, som kan have betydning for, hvilken af de to valgmuligheder, der vælges.

Klik på <OK (F10)>. Hvis diagnosevinduet skal åbnes igen, klik i tekstfeltet ved 'Diagnose' og tast <F2>.

Diagnosen og den valgte årsag vises nu i henvisningsvinduet.

 

I feltet Anamnese kan der indsættes udtræk fra Arkivskabet ved at klikke i tekstfeltet, så det er aktivt, og taste <F2>. Der kan også indsættes fraser ved at taste <Shift+F2>.

Knappen <Journal> åbner patientens journal. Henvisningsvinduet minimeres.

 

Behandlingssted sættes automatisk som 'På klinik'. Denne kan ændres til 'Hjemme', hvis patienten ikke kan komme på klinikken.

 

Når henvisningen er færdig, klik på <OK (F10)> for at sende den. Henvisningen vil nu fremgå under Henvisninger (udgående) i Kommunikationsstatus.

Afslutningsvist vises et vindue med mulighed for at udskrive eller sende patienten en liste over speciallæger/aktører inden for det valgte speciale. Læs mere i afsnittet Specialeliste.

 

Fysioterapihenvisning