Filer

<< Klik for at se indhold >>

Filer

I topmenuen under Filer er der bl.a. adgang til de seneste 16 patientjournaler, som har været åbne i EG WinPLC. Det gør det nemt at finde en patient igen, som netop har været aktiv i programmet.

 

Funktionerne i menuen beskrives herunder.

 

Ny


Opret ny patient i systemet. Læs mere i afsnittet Opret ny patient.

 

Åbn <Ctrl+O> og Åbn fra telefon


Åbn en patientjournal ved fremsøgning i systemet. Læs mere i afsnittet Åbn patient.

Funktionen 'Åbn fra telefon' åbner journalen på den patient, som er først i telefonkøen til klinikken.

 

Luk <Ctrl+W>


Luk den patientjournal som aktuelt er åben.

 

Udskriv <Ctrl+P>


Udskriv data fra det modul, der er åben på den aktuelle patientjournal.

 

Udskriv kuvert


Udskriv navn og adresse på den patient, hvis journal er åben, på en kuvert/konvolut.

Her kan klinikken sættes på som afsender.

Funktionen kan også åbnes ved at klikke på menuikonet Topmenu ikon - Kuvert

 

Udskriftsopsætning


Angiv hvilken printer, der skal udskrive fra EG WinPLC samt indstillinger for denne.

 

Scan dokument <Ctrl+S>


Denne funktion åbner scanner-modulet. Læs mere i kapitlet Scanner.

 

Importér patientfortegnelse <Ctrl+i>


Denne funktion bruges til at opdatere patientfortegnelsen i EG WinPLC. Læs mere i kapitlet Patientfortegnelse.

 

Eksportér aktiv patient


Eksporter den aktuelle patientjournal via EDIFACT. Klik på <Ja> for til at sende den pr. EDI.

 

WINPLC~1_img163

 

Her åbner et kartotek over almen praksis-klinikker, hvor modtageren af patientjournalen skal vælges.

Vælg nederst mellem Foretrukne modtagere, Sidst brugte modtagere eller find modtageren ved Søgning.

En modtager kan markeres/fjernes som foretrukken vha. stjerne-ikonerne øverst. En fane kan markeres som opstartsfane vha. det grønne ikon i øverste højre hjørne.

Marker ønsket modtager og klik <OK (F10)>.

 

Importér patient


Hvis en patient overtages fra en anden lægeklinik, kan patientens forhenværende læge lave et udtræk af journalen som enten en FNUX eller PLO-fil. Denne fil kan importeres i EG WinPLC.

 

WINPLC~1_img165

 

Klik <Ja> eller <Nej> til om det er en FNUX-import.

Uanset hvad der er scenariet, vises et vindue, hvor knappen <Gennemse> anvendes til at finde den mappe, hvor filen er placeret i. Når mappen er valgt, klik på <OK (F10)> for at starte importen af filen.

 

Afslut


Afslut EG WinPLC programmet.