Faktura

<< Klik for at se indhold >>

Faktura

Der kan oprettes fakturaer til forsikringsselskaber og andre tredjeparts-instanser. Herved undgås det, at patienten selv står som debitor.

 

Opret faktura


Fakturaen laves på den patient, hvis journal er åben i programmet.

 

Klik på <Faktura> under Regninger i funktionsmenuen for at oprette en faktura. Bemærk! Denne funktionalitet kun er tilgængelig for almen praksis-klinikker.

Fakturaen kan enten udskrives eller sendes som elektronisk regning til et EAN-nummer.

Klik på knappen med de tre prikker ud for 'Betaler' for at angive en modtager. Dette åbner adressekartoteket, hvorfra der kan vælges en modtager med EAN-nummer.

Udfyld fakturaen med de resterende oplysninger.

Klik på <Bogfør (F10)> for at sende fakturaen til det valgte EAN-nummer ved næste afregning - eller klik på <Afslut og udskriv> for at afslutte regningen og udskrive den.

 

WINPLC~1_img96

 

Eksempel på faktura


Hvis en tredjeparts-instans vælges som modtager, vil denne stå som modtager på selve fakturaen (i stedet for patienten) og på Debitorlisten i regnskabsmodulet.

I bunden af regningen indsættes en FIK kode, hvis der er angivet en under Klinikoplysninger.

 

WINPLC~1_img97

 

Regning OCR testudskrift


Der kan laves en testudskrift af en faktura/regningsskabelon med OCR-linje (Optical Charactor Recognition).

Det gøres i topmenuen under Opsætning > Regning OCR-testudskrift.