Faneblade

<< Klik for at se indhold >>

Faneblade

Under menupunktet 'FANEBLADE' administreres det hvilke faneblade, der skal vises i Aftalekalenderen, og hvilke kalendere disse faneblade skal indeholde.

 

I venstre side fremgår de faneblade, der er oprettet. Fanebladene er inddelt i aktive faneblade, som aktuelt vises, og inaktive faneblade.

Fanebladenes rækkefølge ændres med de grønne pile. Klik på det faneblad, der skal flyttes, og klik på én af de grønne pile.

 

AFTALE~1_img83

 

Oprettelse af nye kalendere og administration af eksisterende kalendere foretages under menupunktet 'KALENDERE'.

Al opsætning af kalenderen mht. perioder og aftaletyper foretages under menupunktet 'OPSÆTNING'.

 

Opret nyt faneblad


Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'FANEBLADE'.

Klik på ikonet Aftalekalenderen ikon - grønt plus indstillinger.

Navngiv det nye faneblad.

 

AFTALE~1_img81

 

Herefter skal det vælges, hvilke kalendere, der skal vises på fanebladet:

oHvis der skal fremgå én kolonne af en kalender på fanebladet, klik på Indsæt kalender ud for kalenderen.

oHvis der skal fremgå fem kolonner (mandag til fremdag) af en kalender på fanebladet, klik på Indsæt man-fre ud for kalenderen.

De valgte kolonner vises i forhåndsvisningen. Hvis der tilføjes mange kolonner, fremgår disse ved at scrolle til højre i vinduet.

Vælg hvilken dag, en kolonne skal vise. Hvis der opsættes en ugekalender (man-fre), skal der være en kolonne med for hver ugedag. Hvis fanebladet kun skal vise én dag, vælges i stedet 'Dags dato'.

Talangivelsen kan anvendes til at tilføje ekstra kolonner med dagene, som kommer efter den valgte dag. Hvis den valgte dag er en tirsdag, og der vælges '2', tilføjes en kolonne med torsdagen efter. På samme måde, hvis den valgte dag er en fredag, og der vælges '7', tilføjes en kolonne med fredagen efter.

Knapperne nederst i hver kolonne bruges til at flytte en kolonne, slette en kolonne eller opdele en kolonne, så to kalendere vises hhv. øverst og nederst i samme kolonne.

Afslut opsætningen med <Gem> eller <Gem og luk (F10)>.

 

AFTALE~1_img82

 

For at redigere et eksisterende faneblad, klik på fanebladet i listen og foretag rettelserne i den resterende del af vinduet.

Hvis et faneblad skal fjernes fra den aktuelle visning, sæt en markering i 'INAKTIV FANEBLAD'.