Indstillinger

<< Klik for at se indhold >>

Indstillinger

Aftalekalenderen indstillinger åbnes via ikonet Aftalekalenderen ikon indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen - eller via ikonet Aftalekalenderen ikon - burgermenu (øverste venstre hjørne af Aftalekalenderen) > Indstillinger.

 

Indstillingerne er inddelt i en række menupunkter i venstre side:

Personligt 1 og Personligt 2 - her foretages Brugerspecifik opsætning.

Aftaletyper

Online - her opsættes det, hvilke konsultationstyper der kan vælges ved tidsbestilling på aftalebogen.dk

Kalendere

Opsætning

Ferie

Faneblade

Tekster

Statusser

 

Bemærk! Når der foretages ændringer i Aftalekalenderens indstillinger, som gælder for hele klinikken, skal hver bruger genstarte Aftalekalenderen før ændringerne træder i kraft hos brugeren.