Kalendere

<< Klik for at se indhold >>

Kalendere

Under menupunktet 'KALENDERE' oprettes og administreres de kalender(kolonner), der kan vises i Aftalekalenderen.

 

En kalender kan tilknyttes en bestemt bruger eller oprettes uden brugertilknytning, hvis der fx ønskes en kalender kun til notater eller til åben konsultation.

 

I oversigten over kalendere vises det vha. ikoner, hvilke indstillinger der gælder for den pågældende kalender:

Aftalekalenderen ikon - kuvert (blå kuvert) = denne kalender understøtter advisering af aftaler til patienten.

Aftalekalenderen ikon - blåt a (blåt a) = denne kalender synkroniserer med aftalebogen.dk.

Aftalekalenderen ikon - gult i (gult i) = denne kalender optræder ikke i nogen af de aktive faneblade.

 

Opret ny kalender


Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'KALENDERE'.

Klik på <Opret ny kalender>

Angiv kalenderen navn

Hvis kalenderen skal gælde for en bestemt EG WinPLC bruger, gøres dette ved at sætte en markering ved brugeren i listen 'TILKNYTTET BRUGER'.

Angiv evt. et standernavn. Hvis dette ikke angives, vises enten navnet på den bruger, som er tilknyttet kalenderen, eller kalenderens navn.

Hvis 'Åben Konsultation' skal aktiveres på kalenderen, sæt flueben ved dette. Herved indsættes patienter uden tid automatisk i den første ledige tid i kalenderen. For yderligere opsætning af 'Åben Konsultation', klik på Indstillinger.

Hvis kalenderen skal understøtte advisering af aftaler og/eller synkronisering med aftalebogen.dk, skal dette ligeledes aktiveres her.

Afslut med <Gem> eller <Gem og luk (F10)>.

 

Al opsætning af kalenderen mht. perioder og aftaletyper foretages under menupunktet 'OPSÆTNING'.

Visning af kalenderen i et aktivt faneblad opsættes under menupunktet 'FANEBLADE'.

 

Rediger/deaktiver kalender


Redigering foregår ved at markere kalenderen i listen, foretage ændringerne og gemme.

 

Hvis der er en kalender, som ikke længere ønskes benyttet, kan denne deaktiveres:

Marker kalenderen i listen og klik på <Deaktiver denne kalender>.

Afslut med <Gem> eller <Gem og luk (F10)>.