Søg i notat

<< Klik for at se indhold >>

Søg i notat

Klik på <Søg i notat> under Notater i funktionsmenuen.

 

Vælg, om der skal søges på:

Tekst i notaterne

Diagnoser, som er oprettet på patienten

Søgeord, som er oprettet på notaterne

Behandler, som har oprettet notatet

 

Angiv relevante søgekriterier alt efter ovenstående valg.

Hvis der skal søges efter diagnoser, kan diagnosekoden angives i tekstfeltet, eller Diagnosevælgeren kan tilgås med knappen <Vælg>.

 

Søg i notat

 

Klik på <Find (F10)> for at starte søgningen. Der vises et vindue, som fortæller, om søgningen gav nogle resultater.

 

Klik <OK> for at se en liste over de fundne notater, som opfylder søgekriterierne.

Dobbeltklik på et notat for at åbne det i et notatvindue.

Der er også mulighed for at udskrive listen.

 

Søg i notat - fundne notater