Højrekliksmenu

<< Klik for at se indhold >>

Højrekliksmenu

Vis Alt


Viser også slettede vaccinationer. Disse vil fremgå med grå skrift, så de kan skelnes fra de andre vaccinationer.

 

Opret Ny <N>


Se afsnittet Opret vaccination.

 

Opret Tidligere <T>


Se afsnittet Opret vaccination.

 

Overfør lokal vaccination <O>


Vaccinationer, der er lavet i det lokale (gamle) vaccinationskort, er markeret med lyserød. Disse vaccinationer kan overføres til DDV.

 

Højreklik på vaccinationen og vælg Overfør lokal vaccination.

I det vindue, der åbnes, skal der vælges en vaccine fra listen. Dobbeltklik på vaccinen for at indsætte den i feltet.

For at fjerne egen klinik som indgiver af vaccinen, klik på <Ryd>. For at tilføje anden udførende aktør, klik på <Organisation>.

Afslut med <OK (F10)>.

 

Vaccinen er nu overført til DDV, og den lyserøde markering forsvundet.

 

Ret


Det er muligt at rette i visse informationer på en tidligere oprettet vaccination. Der kan bl.a. ændres batchnummer, anslået varighed eller hvem vaccinationen er udført af.

 

Dobbeltklik på vaccinationen (eller højreklik og vælg Rette) for at åbne vaccinationen.

Foretag den ønskede ændringer. Hvis der dobbeltklikkes på den valgte vaccine, er der mulighed for at vælge en anden vaccine indenfor samme gruppe.

Hvis vaccinationen er oprettet af patienten selv via sundhed.dk, er der mulighed for at godkende vaccinationen, hvis denne er korrekt.

Gem ændringerne med <OK (F10)>.

 

Slet <S>


Sletter den markerede vaccination. Vaccination vil fremgå med grå skrift, hvis funktionen Vis Alt vælges.

 

Vis Historik <H>


Viser hele vaccinationshistorien med tidligere registreringer/rettelser på vaccinationen.

 

DDC - vaccinationshistorie

 

Vis Planlagte <L>


Viser en oversigt over planlagte vaccinationer nedenunder vaccinationskortet. Dette er beskrevet yderligere i afsnittet Planlagte vaccinationer.

 

Vis som PDF <P>


Viser patientens vaccinationskort som en PDF-fil og dermed en udskriftsvenlig version. Hermed er det muligt fx at give patienten et opdateret vaccinationskort med hjem.

 

DDVMAN~1_img20

 

Genopfrisk <G>


Indlæser oplysningerne fra DDV igen, således at evt. ændringer, der er sket siden vaccinationskortet blev åbnet, vises.

 

Indberet bivirkning <i>


Åbner patientens medicinkort og et vindue til bivirkningsindberetning. Læs mere om hvordan dette gøres i afsnittet Indberet bivirkning.