Indtast diabetes-laboratoriesvar

<< Klik for at se indhold >>

Indtast diabetes-laboratoriesvar

Indtast nye prøvesvar (masseoprettelse)


Klik på knappen med datoangivelse under 'Skæringsdato' for indtaste nye prøvesvar - eller klik på <Opret> under Skemaer i funktionsmenuen.

En prøvetype på listen kan fravælges ved at fjerne fluebenet ud for prøvetypen.

Dags dato vælges automatisk som indtastningsdato - men denne kan ændres ved at klikke på pilen ud for datoen.

Klik på <OK (F10)> for at begynde indtastning.

 

WINPLC~1_img136

 

Der vises ét indtastningsvindue pr. prøvesvar. Klik på <Næste (PgDn)> for at gå videre til næste prøvesvar. På samme måde kan der med <Forrige (PgUp)> navigeres tilbage.

Når alle svar er indtastet, klik på <OK (F10> for at gemme.

 

Diabetes-kort - masseindtastning

 

Ret prøvesvar


Dobbeltklik på det prøvesvar, der skal rettes, og foretag ændringen.