Naviger i diabetes-kortet

<< Klik for at se indhold >>

Naviger i diabetes-kortet

Beskrivelse af diabetes-kortet


Diabetes-kortet anvendes til at få et overblik over relevante oplysninger for en diabetes-patient.

 

Skæringsdato:

Her vises tidligere indtastede prøvesvar. Der kan vha. pilene (<< og >>) bladres mellem de forskellige datoer, hvor der er indtastet oplysninger.

 

Diagnoser: Oversigt over patientens forløbsdiagnoser. Højreklik på en diagnose for at få flere informationer.

 

Medicin: Oversigt over al patientens medicin. Højreklik på et præparat for at få flere informationer.

 

Undersøgelser:

Felterne 'Puls', 'Sensibilitet', 'Sår' og 'Vibration' anvendes til at angive status på de enkelte undersøgelser. Status angives ved at klikke på felterne indtil de skifter til ønsket farve:

Ingen farve (grå) = der er ikke taget stilling

Grøn = intet abnormt

Rød = opmærksomhedspunkt

 

Feltet 'Kommentarer' er et fritekstfelt. Klik på <Ny komm.> for at oprette en ny kommentar, og brug knappen <Gem komm.> til at gemme den.

 

WINPLC~1_img135