Udskift egne analyser

<< Klik for at se indhold >>

Udskift egne analyser

Hvis der tidligere, forud for indførelsen af MedCom standarder, er oprettet egne analyser uden de officielle IUPAC koder tilknyttet, kan prøvesvar fra disse analyser flyttes til officielle analyser.

 

Naviger i topmenuen til Kartoteker > Paraklinisk skema > Udskift egne analyser. I vinduet vises to faner; Brugerdefinerede analyser og Officielle analyser.

I første fane: Marker den brugerdefinerede analyse, som skal konverteres. Bemærk, at nogle af de brugerdefinerede analyser kan have en lysegrøn baggrund. Dette betyder, at analysen ikke behøves udskiftet med en officiel analyse.

I anden fane: Marker den modsvarende officielle analyse, som den skal konverteres til.

Klik på <Udskift> eller tast <F10>.

Her vises et vindue med de valgte analyser. Hvis der sættes flueben ved 'Konvertér eksisterende analyseresultater', vil alle gamle resultater på den egen-oprettede analyse blive konverteret til den officielle analyse, men der vil ikke blive konverteret enhed. Det er derfor meget vigtigt, at der kun sættes flueben her, hvis enheden på den egen-oprettede analyse er præcis den samme som på den officielle.

Klik på <Fortsæt> for at bekræfte udskiftningen.

 

Paraklinisk - Udskift egne analyser

 

Paraklinisk - Udskift egne analyser - Bekræft