Korrespondancer

<< Klik for at se indhold >>

Korrespondancer

Indkomne korrespondancer vises under Kommunikationsstatus. Når en indkommet korrespondance er godkendt i Kommunikationsstatus, fremgår den i patientens journal under fanen Diverse.

 

Dobbeltklik på en korrespondance for at åbne den.

 

Opret korrespondance


Klik på <Opret korrespondance> under Diverse i funktionsmenuen.

 

Et vindue med en oversigt over kontaktgrupper vises. Marker relevant kontaktgruppe og klik <OK (F10)>.

 

Her åbner et kartotek med en oversigt over modtagere i kontaktgruppen.

Vælg nederst mellem Foretrukne modtagere, Sidst brugte modtagere eller find modtageren ved Søgning.

En modtager kan markeres/fjernes som foretrukken vha. stjerne-ikonerne øverst. En fane kan markeres som opstartsfane vha. det grønne ikon i øverste højre hjørne.

Marker ønsket modtager og klik <OK (F10)>.

 

Herefter kan korrespondancen udarbejdes:

Vælg om korrespondancen skal have normal- eller høj prioritet.

Angiv en overskrift til korrespondancen.

Hvis der skal indsættes en frase, så klik på det sted i tekstfeltet, hvor frasen skal indsættes, og vælg frasen i fold-ud-menuen. Der kan også indsættes fraser ved at taste <Shift+F2>.

Der kan også indsættes udtræk fra Arkivskabet ved at klikke i tekstfeltet, så det er aktivt, og taste <F2>.

Hvis der skal oprettes en regning i forbindelse med korrespondancen, sæt da flueben ved 'Regning'. Når der klikkes <OK (F10)>, åbnes det "almindelige" regningsvindue. Se mere i kapitlet Regninger og fakturaer.

 

Hvis der er valgt forkert modtager, kan det ændres ved at klikke på <Modtager>.

Knappen <Journal> åbner patientens journal og minimerer korrespondancevinduet.

Knappen <Rettelse> giver mulighed for at rette i en tidligere korrespondance og gemme den som en ny korrespondance.

Knappen <Kopi> giver mulighed for at oprette en kopi af den samme korrespondance.

 

Klik på <OK (F10)> for at sende korrespondancen. Den fremgår herefter under fanen Diverse i patientens journal samt under mappen Lægebreve (afsendte) i Kommunikationsstatus og modulet Lægebreve.

 

WINPLC~1_img130