Importér PDF og TXT

<< Klik for at se indhold >>

Importér PDF og TXT

Importer PDF


Funktionen <Importer PDF> anvendes til at importere PDF-filer, som efterfølgende kan vedhæftes i bl.a. Henvisninger i EG WinPLC.

 

Sådan importeres en PDF-fil:

På PC'en:

Sørg for at navngive PDF-filen efter følgende format:

"[CPR-nummer uden bindestreg] [mellemrum] [relevant navn på dokumentet]".

Eksempel: "ddMMyy1234 Svangerskabsjournal 2022".

Sørg for at placere filen et sted på PC'en, hvor den er let at finde igen. Det kan eksempelvis være i en nyoprettet mappe med navnet "Filer til import".

I EG WinPLC:

Klik på <Importer PDF> under Diverse i funktionsmenuen.

Klik på <Gennemse> og marker den folder, som PDF-filen ligger i. Bemærk, at det ikke vises, hvilke filer, der ligger i folderen.

Klik på <OK>. Herefter placeres alle filer i den valgte mappe automatisk på den/de patient(er), hvis CPR-nummer er angivet i filens navn. Der vises en besked om, hvor mange filer, der blev importeret. Filen placeres under fanen Diverse på den pågældende patients journal.

 

Ved import, sæt flueben ved "Opret ikke-eksisterende patienter", hvis der skal oprettes journaler til patienter (CPR-numre), som der importeres PDF-filer til, men som endnu ikke eksisterer i klinikkens database.

 

Importer PDF

 

WINPLC~1_img127

 

Bemærk, at 'Dato' for dokumentet angives til den dato, som dokumentet er oprettet, og ikke den dato, det er indlæst.

Hvis ikke der er angivet andet end CPR-nummer i dokumentets titel, vil dokumentet få navnet "Importeret PDF-dokument". Dette kan ofte ændres ved at markere dokumentet og taste <F2>.

 

Husk altid at slette personfølsomme data fra PC'ens lokale disk efter brug. Tøm også PC'ens papirkurv.

 

Importer TXT


Funktionen <Importer TXT> fungerer på samme måde som <Importer PDF>, blot med .txt-filer.