Multi-opret

<< Klik for at se indhold >>

Multi-opret

Funktionen Multi-opret giver mulighed for at indtaste/se analysesvar for en hel gruppe parakliniske undersøgelser (også kaldet en prøvetagningsgruppe).

 

Klik på <Multi-opret> under Paraklinisk i funktionsmenuen.

Marker en prøvetagningsgruppe i listen. Hvis den ønskede gruppe ikke findes, kan den oprettes (se Prøvetagningsgrupper).

Vælg, hvor langt tilbage i tiden, der skal vises analysesvar for og klik <OK (F10)>.

 

Paraklinisk - Multiopret

 

I skemaet ses den evt. tidligere værdi for analyserne i gruppen. I den gule kolonne er der mulighed for at indtaste nye værdier, som gemmes under den dato, der vises øverst.

 

Paraklinisk - Multiopret - eksempel