Prøvetagningsgrupper

<< Klik for at se indhold >>

Prøvetagningsgrupper

Opret prøvetagningsgruppe


Dette kan gøres på to måder:

 

1: Direkte i paraklinisk skema:

Højreklik på kolonneoverskriften 'Analyse' og vælg Opret ny prøvetagningsgruppe.

Indtast det ønskede navn på den nye prøvetagningsgruppe og klik <OK (F10)> for at gemme den.

(En gruppe kan slettes igen ved at højreklikke på kolonneoverskriften 'Analyse' og vælge Slet prøvetagningsgruppe. Vælg gruppen til sletning i fold-ud-menuen og bekræft med <OK (F10)>)

 

2: Gennem kartotekerne:

Naviger til Kartoteker > Paraklinisk skema > Prøvetagningsgrupper.

Angiv et navn og klik på <Tilføj ny gruppe> eller tast <Ins>. Gruppen findes nu i listen.

(En gruppe kan slettes igen ved at markere gruppen i listen og klikke på <Slet (Delete)>).

 

Paraklinisk - Prøvetagningsgrupper

 

Tilføj analyser til prøvetagningsgruppen


Dette kan ligeledes gøres på to måder:

 

1: Direkte i paraklinisk skema

Højreklik på en analyses navn i skemaet, hold musen over Tilføj analyse til prøvetagningsgruppe og klik på den gruppe, den skal tilføjes.

Gennem højrekliksmenuen kan analyser også fjernes fra prøvetagningsgrupper (vælg Fjern analyse fra prøvetagningsgruppe og vælg den gruppe, den skal fjernes fra).

 

2: Gennem kartotekerne

Naviger til Kartoteker > Paraklinisk skema > Prøvetagningsgrupper.

Dobbeltklik på den ønskede prøvetagningsgruppe.

Klik på <Tilføj analyser>.

 

Paraklinisk - Prøvetagningsgrupper - tilføj analyser

 

Søg efter analyser vha. fold-ud-menuen, som viser parakliniske grupper eller søgefeltet.

Marker en relevant analyse, som skal tilføjes, og klik på <Udvælg (Insert)>. Vær opmærksom på at vælge analysen med den officielle AnalyseIDkode (IUPAC kode). Fortsæt indtil de ønskede analyser er udvalgt.

 

Paraklinisk - Prøvetagningsgrupper - tilføj analyser til gruppe

 

Klik på <OK (F10)>. De udvalgte analyser er nu tilføjet gruppen.

Der kan ændres på rækkefølgen af analyserne ved at markere en analyse og bruge knapperne <Flyt>. Analyser kan slettes fra gruppen ved at markere dem og klikke på <Slet>.

Luk listen over analyser og listen over prøvetagningsgrupper.