Ny standardordination

<< Klik for at se indhold >>

Ny standardordination

Hvis der i den lokale recepthistorik ligger en recept, der egner sig til at blive anvendt som standard til andre patienter, kan den gemmes som en standardordination. Når den skal bruges (evt. til en anden patient), er det tilstrækkeligt at vælge den rette standardordination fra listen frem for at skulle igennem de fulde ordinationsforløb. En magistrel recept kan også gemmes på denne måde.

 

Klik på <Ny standardord.> i funktionsmenuen. Her vises listen med de ordinationer, der er oprettet som standardordinationer.

Marker den ordination, der skal anvendes, og klik <OK (F10)>. Alternativt dobbeltklik på ordinationen.

Her åbner ordinationsvinduet med de gemte indstillinger for standardordinationen. Herfra kan ordinationen godkendes som normalt.

 

Slet en ordination fra listen over standardordinationer ved at markere ordinationen og taste <Delete>. Bekræft sletningen.

 

Ordinationer kan tilføjes som standardordination under fanebladet Lokal recepthistorik i receptoversigten. Højreklik på ordinationen og vælg Opret som standardordination.