Ny magistrel ordination

<< Klik for at se indhold >>

Ny magistrel ordination

Før der oprettes en magistrel ordination, bør præparatet altid forsøges fremsøgt i medicinfortegnelsen og oprettet som en almindelig ordination.

Hvis præparatet ikke eksisterer i medicinfortegnelsen, kan der oprettes en magistrel ordination.

 

Klik på <Ny magistrelord.> i funktionsmenuen eller højreklik et sted i medicinkortet og vælg Opret magistrel ordination.

Indtast oplysninger om ordinationen på samme måde, som hvis det var en almindelig Ny ordination.

Magistrelle ordinationer kan kun oprettes med fritekstdosering. Læs mere herom i afsnittet Doseringsstruktur. Derfor skal der også angives doseringstype.

Klik <OK (F10)> for at godkende ordinationen. Vælg herefter, hvad der skal ske med recepten. Bemærk, at magistrelle ordinationer ikke kan oprettes uden recept.

 

En magistrel ordination kan ikke sendes som EDIFACT.

 

Udstedelse af elektroniske recepter på magistrelle lægemidler


I receptbekendtgørelsen, som trådte i kraft d. 1. januar 2019, blev det muligt at udstede elektroniske recepter på magistrelle lægemidler. I den anledning er der tilføjet nedenstående lægemidler til medicinfortegnelsen i EG WinPLC.  

I forbindelse med genordinering af en gammel magistrel recept, på et af de angivne lægemidler i listen, bør den gamle ordination seponeres, og en ny oprettes ud fra medicinfortegnelsen.

 

Magistrelle lægemidler liste1

Magistrelle lægemidler liste2