OBS-oversigt - alle patienter

<< Klik for at se indhold >>

OBS-oversigt - alle patienter

OBS-markeringer på alle patienter


Listen med OBS-markeringer på alle patienter tilgås gennem pop-ind menuen OBS patienter i højre side af programmet.

 

OBS - obs patienter

 

I toppen af modulet vises en række ikoner til håndtering af den markerede OBS-markering. Hold musen over et ikon for at se en hjælpetekst til ikonets funktion.

Her er der adgang til:

at åbne patientens journal (kan også gøres ved at dobbeltklikke på patientens navn i listen)

at slette OBS-markeringen

at oprette en nye OBS-markering

at rette OBS-markeringen

at udskrive en liste med samtlige OBS-patienter. Her medtages også OBS-patienter, som er tildelt andre medarbejdere på klinikken.

at opdatere OBS-listen

at ændre synlighed for OBS-markeringen

 

I kolonnen 'Prioritet' vises ikoner som angiver OBS-markeringens prioritet:

OBS patienter ikon - rød trekant(rød trekant) = høj prioritet

OBS patienter ikon - gult i (gult i) = mellem prioritet

OBS patienter ikon - grønt i (grønt i) = lav prioritet

 

I kolonnen 'Synlighed' fremgår det, hvem OBS-markeringen er tildelt. Synligheden kan ændres ved at markere OBS-markeringen og klikke på én af de tre knapper øverst: OBS patienter ikon - synligheder

Global synlighed: patienten kan ses af alle klinikker i evt. klinikfællesskab

Klinik-synlighed: patienten kan ses af alle medarbejdere på klinikken

Personlig synlighed: patienten kan kun ses på den aktuelle brugers liste

 

Skift visning af listen


I fold-ud-menuen 'Alle lister' kan der filtreres på OBS-markeringer, som er tilknyttet bestemte OBS-lister.

 

Listen kan vise alle OBS-patienter eller kun egne OBS-patienter. Dette angives ved at sætte flueben i den ønskede indstilling.

 

Klik på en kolonneoverskrift for at sortere en liste efter den parameter. Klik igen for at ændre rækkefølgen (faldende/stigende).

 

Tallene i listens titel (fx 35/40) angiver antal patienter på den viste liste (med den valgte filtrering) ud af totalt antal patienter med OBS-markering.