Om beslutningsstøttemodulerne

<< Klik for at se indhold >>

Om beslutningsstøttemodulerne

Beskrivelse af de 11 beslutningsstøttemoduler


Modul 1: Interaktioner

Meddelelserne omhandlende interaktion er integreret fra Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase. De vil bestå af en kort tekst og aktionstekst. Desuden linkes der til den aktuelle interaktion på interaktionsdatabasen.dk.

 

Modul 2: Krydsallergi

Modulet Krydsallergi er baseret på et evidensbaseret datagrundlag udviklet af medicin.dk i samarbejde med danske klinikere. Meddelelserne indeholder vejledning om sikkerhedsforanstaltninger baseret på alvorligheden af patientens allergiske reaktioner og forslag til behandling med alternative indholdsstoffer.

 

Modul 3: Maxdosis

Modulet Maxdosis giver beslutningsstøtte i forhold til om summen af de aktive indholdsstoffer overskrider en given maxdosis-grænse under hensyntagen til patientens alder, nyrefunktion, vægt, legemsoverflade, samt lægemiddelordinationens administrationsvej.

 

Modul 4: Nedsat nyrefunktion

Beslutningsstøtten på dette modul bygger på information om dosering fra pro.medicin.dk. Modulet giver støtte om kontraindikationer, forsigtighedsregler og dosisreduktion, der aktiveres baseret på parametrene i aktive stoffer i patientens lægemiddelordinationer og GFR.

 

Modul 5: Dobbeltordinationer

Der er allerede i dag beslutningsstøtte på dobbeltordinationer i FMK. På nuværende tidspunkt anvender man ATC niveau 5, men som noget nyt vil man også anvende ATC niveau 4. Fordelen ved dette er, at niveau 4 muliggør advarsler om analog dobbeltordination, da ATC niveau 4 koder for kemiske subgrupper.

Et godt eksempel er Enalapril (ATC niveau 5 kode C09AA02) og Lisinopril (ATC niveau 5 kode C09AA03) - to lægemidler med forskellige indholdsstoffer og ATC niveau 5 koder, men med ens ATC niveau 4 koder (C09AA) og en del af den samme kemiske subgruppe "ACE-hæmmere".

 

Modul 6: Børn, kontraindikationer og forsigtighed

Beslutningsstøttesystemet giver støtte om kontraindikationer og forsigtighed vedr. børn. Systemet benytter patientens alder som kriterie for at give beslutningsstøtten. Når alderskriteriet matcher alderskriterier for kontraindikationer og forsigtighedsregler for et lægemiddel, som indgår i datagrundlaget, vil der blive givet beslutningsstøtte om kontraindikationer og forsigtighed for børn.

 

Modul 7: Kontraindikationer og forsigtighedsregler ud fra diagnose

Beslutningsstøttesystemet gives, når patienten har en diagnose kodet med ICD-10 eller ICPC-2, og der ved ordination eller medicingennemgang indgår et lægemiddel, som er kontraindiceret eller har forsigtighedsregler for en af patientens diagnoser.

 

Modul 8: Indikationer

Beslutningsstøttesystemet giver støtte i forhold til indikationer, som skal hjælpe dig med at identificere lægemidler med manglende indikation hos patienter med polyfarmaci. Indikationer fortolkes ud fra patientens diagnosekoder ICD-10 eller ICPC-2.

 

Modul 9 og 10: Graviditet og Amning

Disse moduler giver beslutningsstøtte for forsigtighedsregler og kontraindicerede lægemidler i forhold til gravide eller ammende. Desuden får du information, hvis der er manglende kliniske data vedr. anvendelsen, samt anbefalinger til andre behandlingsmuligheder for de kontraindicerede lægemidler.

 

Modul 11: Antibiotikavejledning før resistenssvar

Beslutningsstøtte i denne sammenhæng betyder, at når du har angivet en diagnosekode for patienten, kan du ved ordination tilgå antibiotikavejledningens behandlingsvejledninger i forhold til den aktuelle diagnose.