Beslutningsstøtte

<< Klik for at se indhold >>

Beslutningsstøtte

Det er af PLO besluttet, at Fælles Medicin Beslutningsstøtte skal implementeres i alle lægesystemer.

Fælles Medicin Beslutningsstøtte skal assistere læger i forbindelse med lægemiddelordinationer samt ved medicingennemgange med det formål at forhindre fejlmedicinering.

 

Beslutningsstøtten består af 11 beslutningsstøttemoduler. Der gives beslutningsstøtte på lægemidler optaget i medicinpriser.dk, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt SAD-præparater.

Læs mere om de 11 beslutningsstøttemoduler i afsnittet Om beslutningsstøttemodulerne.

 

Se også interaktionsdatabasen.dk

 

Sådan anvendes beslutningsstøtten i EG WinPLC


I medicinkortet vises beslutningsstøtten i kolonnen 'B'. Her indikerer ikoner, hvorvidt der er registreret advarsler på ordinationen, samt antal af advarsler. Hvis der ikke vises noget ikon, er der ingen advarsler for ordinationen.

 

Beskrivelse af ikoner:

Beslutningsstøtte ikon - blåt spørgsmålstegn (blåt spørgsmålstegn) = Det enkelte lægemiddel er ikke er med i beslutningsstøttesystemet, og derfor kan der ikke tilbydes beslutningsstøtte på denne lægemiddelordination.

Beslutningsstøtte ikon - grøn tommel-op (grøn tommel-op) = Præparatkombinationen kan anvendes.

Beslutningsstøtte ikon - gul løftet pegefinger (gul løftet pegefinger) = Præparatkombinationen kan anvendes under visse forholdsregler.

Beslutningsstøtte ikon - rød tommel-ned (rød tommel-ned) = Den pågældende præparatkombination bør undgås.

Beslutningsstøtte ikon - rød cirkel med tal (rød cirkel med tal = Antal af advarsler

Beslutningsstøtte ikon - blå pil ned (blå pil ned) = Vises ved genordination af et præparat. Ikonet indikerer, at beslutningsstøtten vises nedenfor, i receptoversigten.

 

Hold musen over et ikon for at se, hvilke beslutningsstøttemoduler, ordinationen slår ud på.

 

FMK - Beslutningsstøtte tooltip

 

Beslutningsstøtte for samtlige ordinationer med advarsler kan ses ved at højreklikke i medicinkortet og vælge Klinisk beslutningsstøtte (genvejstast <i>).

Herefter vil nedenstående vindue åbne.

 

FMK klinisk beslutningsstøtte

 

Som standard vil de alvorligste advarsler blive vist - det er de røde advarsler, der indikerer en kontraindikation. Klik på de enkelte advarsler for at få mere information.

Det er også muligt at få vist de gule advarsler, der indikerer forsigtighed.

 

Varslingsniveauet for beslutningsstøtten indstilles vha. fold-ud-menuen under 'Advarselsfilter'.

Vælg, hvilken farve (varsel), der som minimum skal forekomme for at beslutningsstøtte vises:

"Grøn" = uanset hvilken farve varsel, medicinkombinationen udløser, vises kontrollen

"Gul" = der skal forekomme en gul- eller rød varsel for, at kontrollen vises

"Rød" = der skal forekomme en rød varsel for, at kontrollen vises

 

Beslutningsstøtten bliver automatisk vist, hver gang der ordineres eller genordineres medicin samt ved ajourføring af medicinkort. I ordinationsvinduet kan der klikkes på de enkelte advarsler for at få mere information.

Alt efter hvad varslingsniveauet er indstillet til, kan der være skjulte advarsler. Dette angives nederst til højre i vinduet. Klik på <Vis advarsler> for at se disse.

 

FMK - Beslutningsstøtte ordinationsvindue