Opret ny diagnose

<< Klik for at se indhold >>

Opret ny diagnose

Opret ny diagnose


Funktionen <Opret ny> i funktionsmenuen åbner Diagnosevælgeren til at knytte en ny diagnose til patienten.

Når diagnosen er fremsøgt, kan der tilføjes supplerende information:

Supplerende tekst

Om det er en forløbsdiagnose og om forløbet er afsluttet samt afslutningsdato

Om diagnosen skal tilføjes Diagnosekortet

Primær- og sekundær behandlingsansvarlig

 

Sletning


Funktionen <Sletning> i funktionsmenuen anvendes til at slette en diagnoseregistrering.

Marker den diagnoseregistrering, som skal slettes, i diagnoseoversigten, og klik på <Sletning>. Bekræft at den pågældende diagnoseregistrering skal slettes.

 

Sådan redigeres en diagnoseregistrering


Klik på ikonet Diagnosefanen ikon - rediger ud for diagnosen.

For information om diagnoseredigeringsvinduet, se Diagnoser.