Dynamisk henvisning ud fra diagnose

<< Klik for at se indhold >>

Dynamisk henvisning ud fra diagnose

Dynamisk henvisning


Funktionen <Dyn.Henv.> i funktionsmenuen opretter en dynamisk henvisning til patienten ud fra de registrerede diagnoser.

Dynamiske henvisninger kaldes også pakkehenvisninger. Det anvendes når patienten skal henvises til pakkeforløb i regionen, som fx kræftpakker, eller pakkeforløb i kommunen, som fx forebyggende træningsforløb. Læs mere i afsnittet Dynamisk henvisning.

 

Der kan også oprettes en dynamisk henvisning ved at højreklikke på diagnosen og vælge én af tre valgmuligheder:

Dynamisk henvisning for denne diagnose: Opret en dynamisk henvisning via den valgte diagnose. Her vælges pakketype og pakkenavn automatisk ud fra diagnosen.

Manuel dynamisk henvisning for denne patient: Opret en dynamisk henvisning manuelt, dvs. med manuel valg af pakketype og pakkenavn.

Auto-dynamisk henvisning for denne patient: Opret en dynamisk henvisning via alle patientens diagnoser.