Privatmarkering

<< Klik for at se indhold >>

Privatmarkering

Patienter kan vælge at få privatmarkeret en vaccination således, at den skjules på vaccinationsregistret. I stedet vises der blot en gul besked i øverste bjælke om, at der findes vaccinationer med privatmarkering, men ikke hvilke vaccinationer, der er tale om.

 

DDV - privatmarkerede vaccinationer

 

Sådan privatmarkeres en vaccination:

Dobbeltklik på den pågældende vaccination (eller højreklik på den og vælg Rette).

I vaccinationsvinduet, sæt flueben ved 'Privatmarkeret', og afslut med <OK (F10)>.

På samme måde kan en vaccination privatmarkeres, når den oprettes.

 

Hvis patienten har privatmarkerede vaccinationer, kan disse vises alligevel, hvis det er nødvendigt.

Højreklik på det blå DDV-logo og vælg, om det skal hentes med- eller uden patientens samtykke.

Bemærk! Muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke bør absolut kun benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se kapitlet Begreber i FMK for uddybelse af værdispringsreglen.

 

Herefter vises de privatmarkerede vaccinationer i vaccinationskortet med en gul markering samt med en gul hængelås i kolonnen 'P' til venstre for vaccinens navn.

 

DDV - privatmarkering