Receptfornyelser

<< Klik for at se indhold >>

Receptfornyelser

FMK-receptfornyelser


Mappen "FMK-receptfornyelser" i Kommunikationsstatus indeholder anmodninger om receptfornyelser foretaget igennem FMK, både fra hjemmeplejen og patienter. Patienterne har anmodet via sundhed.dk eller via sundhed.dk's app "Medicinkortet".

 

Anmodningerne besvares på følgende måde:

Klik på mappen "FMK-receptfornyelser".

Marker patienten i listen og klik på <Vis> (alternativt dobbeltklik på patientens navn). Her åbner patientens medicinkort med fanen Receptfornyelsesanmodninger nederst.

Højreklik på anmodningen for at godkende/oprette recept eller afvise den. For mere info, se afsnittet Recepter (nederst på siden).

 

Web-receptfornyelser


Mappen "Web-receptfornyelser" i Kommunikationsstatus indeholder anmodninger om receptfornyelser fra patienter. Disse anmodninger er lavet via emailkonsultation.dk.

På e-mailkonsultation.dk under "Receptfornyelse" kan patienter tilføje præparater til en recept, som sendes til godkendelse hos klinikken. Patienten vælger selv, om recepten skal sendes til receptserveren eller et specifikt apotek.

 

Anmodningerne besvares på følgende måde:

Klik på mappen "Web-receptfornyelser".

Marker patienten i listen og klik på <Vis> (alternativt dobbeltklik på patientens navn). Her åbner anmodningen sammen med patientens medicinkort.

Her er følgende valgmuligheder for anmodningen:

o<Afvis>: Åbner en dialogboks med mulighed for at skrive en forklaring på afvisningen.

o<Journal>: Åbner patientens journal og minimerer receptvinduet.

o<Ny ordination>: Åbner vindue til ordination af anden medicin end forespurgt.

o<Genordiner>: Åbner vindue til genordination af medicin tidligere ordineret.

o<Afslut>: Afslut efter ordination af medicin eller uden en handling. Hvis der skal oprettes en regning i forbindelse med receptfornyelsen, sæt da flueben ved 'Regning'. Når vinduet lukkes, åbnes det "almindelige" regningsvindue. Se mere i kapitlet Regninger og fakturaer.

 

Recepter (afventer godkendelse)


Mappen "Recepter (afventer godkendelse) i Kommunikationsstatus indeholder en liste over recepter, oprettet af personale, som afventer læge-godkendelse.

 

Når recepten åbnes, vises patientens medicinkort med fanen Receptfornyelsesanmodninger nederst.

Her kan recepten godkendes. Knappen <Journal> åbner patientens journal og minimerer receptvinduet.