Sådan bruges overblikket

<< Klik for at se indhold >>

Sådan bruges overblikket

Overblikket kan skræddersyes med de relevante moduler, der ønskes. Læs mere under Opsætning af overblikket.

 

De enkelte moduler kan udvides, så der vises yderligere informationer. Klik på ikonet i øverste højre hjørne af et modul. Herved forstørres modulet i et separat vindue.

Klik på samme ikon for at lukke det forstørrede modul, så det falder tilbage på plads.

 

Modulet Epikriser:

Klik på en epikrise for at folde den ud og se indholdet. Klik på epikrisen igen for at folde den sammen.

 

Modulet Aftaler:

Tidligere og kommende aftaler markeres med farver, hvis dette er sat op i Aftalekalenderen. Læs mere i kapitlet Aftalekalenderen.

 

Modulerne Aktuelle forløbsdiagnoser og Relevante forløbsdiagnoser:

Disse moduler viser information fra Diagnosekortet.

Her vises vises primær- og/eller sekundær ansvarlig behandler, hvis disse informationer er oplyst.

Ved de aktuelle forløbsdiagnoser vises en dato for sidste kontrol. Dette er datoen for sidste regning med diagnosen tilknyttet.