Informationer i øverste bjælke

<< Klik for at se indhold >>

Informationer i øverste bjælke

I den øverste bjælke på medicinkortet kan der vises forskellige oplysninger. Hold musen over FMK-logoet for at se yderligere oplysninger.

 

Medicinkort øverste bjælke

 

Teksten 'Senest ajourført' viser hvornår FMK senest er ajourført og af hvem. En læge/tandlæge kan markere FMK som ajourført som et signal til andre om, at FMK på den dato er gennemgået og stemmer med det faktiske, som patienten er i behandling med.

 

Teksten 'Senest hentet' viser, hvornår FMK er hentet. Hvis programmet ikke kan få adgang til FMK, vises patientens sidst hentede medicinkort, og datoen er markeret med rød. Ligeledes ændres FMK-logoet til et rødt "stop"-symbol.

Bemærk, at hvis en patient slettes (dvs. journalen deaktiveres i stamkortet), slår programmet ikke automatisk op på FMK, når patientens medicinkort åbnes.

 

Suspenderet medicinkort - patient indlagt


Hvis en patient indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK for at fortælle, at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK, og suspenderingen ophæves. Suspenderingen bør ophæves af den, der har lavet suspenderingen. Har sygehuset glemt at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør der rettes kontakt til den ansvarlige her. Suspendering vises med en tydelig gul markering af hele øverste bjælke på FMK. Det er stadig muligt at se og arbejde i medicinkortet.

 

Hvis patienten står til at være indlagt, vises der ligeledes en tekst om dette i bjælken. Derudover vises information hvis patienten er tilknyttet medicinadministration (hjemmeplejen).

 

Privatmarkerede ordinationer


Ligeledes kan der være en oplysning om, at der er privatmarkerede ordinationer på FMK.

Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret således, at den skjules på medicinkortet. I stedet vises der blot en gul besked i øverste bjælke om, at der findes ordinationer med privatmarkering, men ikke hvad ordinationerne indeholder.

 

Sådan privatmarkeres en ordination: Højreklik på ordinationen og vælg Tilføj privatmarkering.

Det er også muligt at privatmarkere en ordination, når den oprettes, ved at sætte et flueben ved 'Privatmarkeret' under 'Tilvalg'.

 

Hvis patienten har privatmarkerede ordinationer, kan disse vises alligevel, hvis det er nødvendigt.

Klik på den gule besked om privatmarkeringen og vælg, om det skal hentes med- eller uden patientens samtykke.

Bemærk! Muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke bør absolut kun benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se kapitlet Begreber i FMK for uddybelse af værdispringsreglen.

 

Herefter vises de privatmarkerede ordinationer i medicinkortet med en gul hængelås i kolonnen 'P' til venstre for præparatets navn.

 

Dosisdispenseringskort


I øverste bjælke angives det også, hvis patienten har et dosisdispenseringskort. Klik på DD Oversigt for at få vist oversigten for Dosisdispensering.