Tekstformatering af diagnoser

<< Klik for at se indhold >>

Tekstformatering af diagnoser

For almen praksis er der med Diagnosepakken implementeret forskellig tekstformatering af de forskellige typer diagnoser.

 

Tekstformateringen af en diagnose indikerer hvilken type diagnose, der er tale om.

Denne formatering vises bl.a. i patientens notater, i diagnosefiltret og alle andre steder, hvor diagnoser fremgår.

 

Sådan vises de forskellige diagnosetyper i EG WinPLC


 

Forklaring

Eksempel

Fed skrift: Forløbsdiagnoser, som ikke er afsluttede.

Diagnose-forløbsdiagnose eksempel

Ingen formatering:

Kontaktdiagnoser

Forløbsdiagnoser, som er afsluttede (med afslutningsdato)

Diagnose - ingen formatering eksempel

Diagnose ingen formatering eksempel2

Kursiv skrift: Diagnoser, der er kommet ind med epikriser

Diagnose-epikrise eksempel

Grå skrift: Udgået/forældet diagnose. Diagnosen kan opgraderes til en eksisterende diagnose ved at højreklikke på diagnosen i fanen Diagnoser og vælge Opgrader udgåede diagnoser.

Diagnose-obsolet eksempel

Gennemstreget skrift: Invalid diagnose i ICPC-2e kontekst*

 

* Diagnosen er ugyldig - typisk er den kommet ind med en FNUX import, og systemet kan ikke læse den, da den ikke er oprettet korrekt. Det kan fx være en ren ICD-10 diagnose uden en ICPC-2 kode. En valid diagnose i konteksten af almen praksis har altid både en ICD-10 kode og en ICPC-2 kode tilknyttet.

Diagnose-invalid eksempel

 

Betydning af + (plusset):

Hvis + står før koden, er det en ren ICD-10 kode, dvs. at der ikke er en tilknyttet ICPC-2 kode - og dermed er diagnosen invalid.

Hvis + står efter koden skyldes det, at det ved diagnoseregistrering er valgt, at ICD-10 betegnelsen skal vises.

 

Betydning af farven:

Farven indikerer diagnosens type ud fra ICPC-2 klassifikationssystemet. Se de forskellige typer her: https://kiap.dk/resources/files/icpc/icpc_2_kodekort.pdf