Ændring i VKA-ordination

<< Klik for at se indhold >>

Ændring i VKA-ordination

Ret en VKA-ordination


Højreklik på en ordination i Medicinkortet og vælg Vis/ret ordination eller marker ordinationen og brug tasten <ENTER>.

Hvis der klikkes <Rediger dosering> i ordinationsvinduet, ændres 'Dosering start' automatisk til dags dato, hvilket indikeres med rød tekst.

Ret i skemaordinationen ved at klikke på <Opret/ændr skema>.

 

FMK - Ny VKA-ordination - ændring

 

Opdatering af VKA-ordination, hvor dagens dosis er indtaget


Hvis en patient har indtaget sin daglige VKA-medicin inden dagens kontrol, vil den nye dosering i praksis først gælde fra dagen efter.

Tilsvarende kan der ved dosispakning være behov for, at et nyt ugeskema først skal være gældende fra næste pakning.

Dette kan registreres, ved at den hidtidige dosering registres som et ikke-repeterende justeringsforløb – og hvis der er påtænkt yderligere justering, forlænges justeringsforløbet med dette, frem til det nye repeterende ugeskema.

 

Eksempel:

En patient har på kontroldagen allerede taget 2 tabletter. INR-målingen viser, at der skal være et justeringsforløb på 2 dage uden dosering, hvorefter der fortsættes med et nyt ugeskema. Dette registreres korrekt med et 3-dags justeringsforløb:

Dag 1 (i dag): 2 tabletter (der allerede er taget)

Dag 2: 0 tabletter

Dag 3: 0 tabletter

Derefter starter nyt ugeskema.

 

Akut-engangsjustering


Bemærk! Hvis en AK-ansvarlig i forbindelse med en kontrol vurderer, at INR er kommet så langt fra normalområdet, at dosering enten skal stoppes helt i nogle dage, eller dosis skal øges korterevarende, må dette ikke ske ved at redigere dosis i de kommende dage i det aktuelle ugeskema – da dette skema netop er repeterende, og den ekstraordinære dosering derfor også vil blive gentaget.

 

I det tilfælde skal der laves en ny dosering med en justeringsperiode, der angives som et ikke-repeterende skema af den ønskede længde, efterfulgt af et repeterende ugeskema med den fremadrettede dosering.