AK-behandling

<< Klik for at se indhold >>

AK-behandling

Ordination af blodfortyndende præparater har en speciel arbejdsgang i EG WinPLC.

Arbejdsgangen bygger på krav fra FMK, som omhandler strukturering af VKA-medicin på skemaform. Formålet er at nedbringe risikoen for fejlmedicinering.

VKA (vitamin K antagonister) er blodfortyndende præparater, der anvendes til AK-behandling (antikoagulationsbehandling).  

 

Ordination af følgende VKA-præparater beskrives i nedenstående afsnit:

Warfarin – ATC B01AA03

Phenprocoumon – ATC B01AA04

 

Ny ordination af VKA-præparat

Ændring i VKA-ordination

 

Derudover kan modulet AK-skema anvendes til at angive resultatet af INR-målinger. Læs om dette i afsnittet AK-skema.