Håndter online tidsbestillinger

<< Klik for at se indhold >>

Håndter online tidsbestillinger

Hvis en patient har bestilt en tid online, så vises dette på tiden i kalenderen. Tiden kan stadigvæk godt tildeles andre, hvis det ønskes.

 

Aftalekalenderen online tidsbestilling

 

Alle online tidsbestillingsanmodninger ses ved at klikke på ikonet Aftalebogen - ikon tidsbestillinger øverst i kalenderen. Tallet i den røde cirkel viser hvor mange anmodninger, der venter.

Når der klikkes på ikonet, vises en bjælke med information om den enkelte anmodning.

 

Aftalekalenderen bjælke aftalebogen.dk

 

Bladr mellem anmodninger med pilene < og >.

Klik på Aftalekalenderen ikon - blåt øje for at gå til den ønskede tid i kalenderen.

Patientens journal åbnes med ikonet Aftalekalenderen ikon - stamkort.

Følg én af nedenstående afsnit, alt efter om anmodningen skal godkendes eller afvises.

 

Godkend tidsbestilling


Tiden tildeles patienten ved at klikke på Aftalekalenderen ikon - grønt flueben. Husk at gå til tiden først, ellers tildeles patienten den tid, som aktuelt er markeret i kalenderen.

 

Når en tidsbestilling godkendes, åbnes et nyt vindue med opsætning af svaret, som sendes til patienten.

Som standard indsættes det svar, som står under frasen "Aftalebog.Godkend" i EG WinPLC. Svaret kan ændres, eller der kan oprettes andre standardsvar, som kan vælges i stedet. Se hvordan i kapitlet Fraser.

Hvis oplysninger om telefon/mobil/e-mail fra anmodningen skal gemmes på patientens stamkort, sæt flueben ved 'Gem'.

Vælg i fold-ud-menuen hvilken aftaletype, aftalen skal oprettes som i kalenderen.

Angiv også, om patienten skal adviseres via e-mail og/eller sms.

Inden e-mailen sendes, bemærk om der er eventuelle advarsler (orange tekst nederst) vedrørende aftalen.

Send e-mailen til patienten med <Godkend (F10)>.

 

Patientens tidsbestilling er først bekræftet, når behandleren har godkendt den, og patienten har modtaget en bekræftelse på e-mail.

 

Aftalekalenderen godkend tidsbestilling

 

Afvis tidsbestilling


En tidsbestilling afvises ved at klikke på Aftalekalenderen ikon - rødt kryds. Der åbner et vindue med opsætning af svaret, som sendes til patienten.

Som standard indsættes det svar, som står under frasen "Aftalebog.Afvis" i EG WinPLC. Svaret kan ændres, eller der kan oprettes andre fraser, som kan vælges i stedet. Se hvordan i kapitlet Fraser.

Send e-mailen til patienten med <Afvis (F10)>.

 

Aftalekalenderen afvis tidsbestilling