Oversigt for medicinkortet

<< Klik for at se indhold >>

Oversigt for medicinkortet

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

 

oversigt medicinkort

 

Der vises yderligere oplysninger om et felt når musen holdes over feltet.

For at sortere ordinationerne efter en kolonne, klik på kolonneoverskriften.

 

Udskriv medicinkortet med de aktuelle ordinationer ved at taste <Ctrl+P> eller klik på printerikonet i topmenuen.

 
Datoer vedr. en ordination i FMK


Ordinationsdato: Overordnet dato for hvornår en ordination starter (dvs. oprettes på FMK). På medicinkortet vises det i kolonnen 'Ændret', hvornår ordinationen er oprettet/sidst ændret. En ændring af ordinationen betyder, at der er ændret i dosering, varighed og/eller præparat. Genordination af en recept er ikke en ændring af ordinationen.

 

Behandlingsstart/-slut: Hvornår patienten er i aktiv behandling med præparatet i ordinationen. Behandlingsstart kan f.eks. godt ligge efter den dag, hvor ordinationen lægges på FMK, hvis aftalen med patienten er, at vedkommende først starter selve behandlingen nogle dage senere. Det kan også være, at patienten kun er i behandling i nogle perioder, f.eks. ved høfeber.

 

Doseringsstart/slut: Hvis doseringen af præparatet skal enten op- eller nedtrappes, kan der inden for en behandlingsperiode godt være flere forskellige doseringsperioder, hvor patienten får forskellig dosis af samme præparat. Disse datoer siger således noget præcist om den aktuelle dosering. Hvis der ændres i doseringen på en eksisterende ordination, ændres doseringsstart automatisk til dags dato, hvilket også indikeres med en rød tekst.

Doseringsslut skal kun angives, såfremt der er taget aktiv stilling til, at den aktuelle dosering skal stoppe helt på den angivne dato.

 

Kolonner og symboler


Kolonnen 'B' viser klinisk beslutningsstøtte på ordinationen. Læs mere om symbolerne i kolonnen i afsnittet Beslutningsstøtte.

 

Kolonnen 'S' viser status på ordinationen:

Intet symbol = Temporær ordination, der stadig er aktiv

= Fast ordination, ingen behandlingsslut

F = Fremdateret

P = Pauseret

S = Seponeret

A = Afsluttet dosering (ordinationen er stadig aktiv, men doseringsperioden er afsluttet)

U = Udløbet

 

Kolonnen 'D' viser hvorvidt recepten er dosisdispenseret, samt status herpå:

D = Dosisdispenseret recept, der er overført til dosisdispenseringskort (på apoteket), dvs. påbegyndt udlevering

d = Dosisdispenseret recept, men endnu ikke overført til dosisdispenseringskort (på apoteket)

? = Der er en aktiv dosisdispenseringsrecept, men der er ikke udleveret på den de seneste 14 dage

 

Kolonnen 'T' viser hvorvidt patienten opfylder betingelser for klausuleret tilskud. Hvis det er registreret på ordinationen, at betingelserne opfyldes, vises et grønt symbol i kolonnen.

FMK klausuleret tilskud

 

Hvis en ordination har flere forskellige doseringstidspunkter (doseringen op- eller nedtrappes), så vises den aktuelle dosering. To grønne pile vises til højre for 'Dos.Slut' for at indikere, at der ligger fremtidige doseringsperioder. Hold musen over pilene for at se de fremtidige perioder.

 

FMK fremtidige doseringsperioder  

 

Hvis der er ordineret AK-medicin til patienten, vises to kolonner med bogstavet 'V' i midten af medicinkortet. Disse kolonner beskriver 'VKA kontrol' og 'VKA advarsler'.

Læs mere om kolonnerne i afsnittet Ny ordination af VKA-præparat.

 

Kolonnerne til højre i medicinkortet beskrives i afsnittet Recepter.

 

Øverste bjælke


I den øverste bjælke på medicinkortet kan der vises forskellige oplysninger. Læs mere i afsnittet Informationer i øverste bjælke.