Registrering af cave

<< Klik for at se indhold >>

Registrering af cave

Ikonet for cave-registrering kan se ud på følgende måder i journalhovedet:

 

WINPLC~1_img35

Der er ikke registreret cave (ukendt cave)

WINPLC~1_img36

Der er registreret "Ingen cave"

WINPLC~1_img37

Der er registreret cave med status "mistænkt"

WINPLC~1_img38

Der er cave-registrering, som er bekræftet (struktureret cave)

WINPLC~1_img39

Der er registreret cave med status "afkræftet"

WINPLC~1_img40

Bekræftet cave (Fritekst kan med fordel i stedet registreres som en struktureret cave)

 

Farverne på symbolet kan derved opsummeres til:

Grøn: Der er taget stilling (der er afkræftede caver eller ingen kendte caver)

Gul: Vær opmærksom (der er ikke taget stilling eller der er mistanke om cave)

Rød: Advarsel! (der er registreret bekræftet struktureret cave eller cave som fritekst, som skal omregistreres til struktureret cave)

 

Caveregister


Klik på cave-symbolet i Journalhovedet for at åbne caveregistret.

 

Caveregister

 

I oversigten ses patientens registrerede cave-oplysninger. Der vises farver som udtryk for cavens alvorlighed:

Grøn: Mild

Gul: Moderat

Orange: Svær

Rød: Livstruende

 

Sæt flueben ved 'Vis 'Afkræftet'' for at se cave-registreringer med status "afkræftet". Der kan kun sættes flueben, hvis der er cave-registreringer med denne status.

Her er det også muligt at slette/redigere cave-registreringer.

 

Hvis der laves en henvisning til patienten, vil cave-oplysningerne automatisk blive overført der til.

Hvis det er oplyst at patienten fx har penicillin-allergi, vil en interaktionskontrol komme op, når der ordineres penicillin til patienten. Hvis caven er registreret med en anden alvorlighedsgrad end "mild", kan (gen)ordination af præparatet ikke tvinges igennem.

 

Ny cave


Åbn caveregistret gennem cave-symbolet i journalhovedet.

Klik på <Ny> for at registrere en ny cave. Der kan vælges mellem registrering af tre forskellige former for cave: Penicillin Allergi, Lægemiddel Cave og Anden Cave (se beskrivelse nedenfor).

Udfyld caven med de relevante oplysninger, herunder observationer, alvorlighedsgrad, sikkerhed, kilde og type af reaktion.

Klik på <OK (F10)> for at oprette caven i patientens cave-register.

 

Penicillin Allergi

Vælges Penicillin Allergi, er 'Betegnelse' og 'Type' automatisk udfyldt.

Diagnosekoden T887 vælges som standard, men anden diagnose kan vælges i stedet vha. fold-ud-menuen.

 

Cave - registrer ny cave - penicillin allergi

 

Lægemiddel Cave

Søg lægemidlet/lægemiddelgruppen frem ved at indtaste på lægemidlets navn og sorter eventuelt herefter på ATC-niveau. Der kan sorteres fra niveau 1, som er hovedgruppen, til niveau 5, som er det enkelte lægemiddel.

 

Anden Cave

Skriv en betegnelse for, hvad caven indeholder, og vælg type af cave i fold-ud-menuen ved 'Type'. Skriv også en kommentar, som uddyber caven.

Bemærk, at der skal vælges en korrekt diagnose i fold-ud-menuen under 'Reaktion'.