Tidligere versioner

<< Klik for at se indhold >>

Tidligere versioner

Find versionsbeskrivelser til de tidligere versioner af EG WinPLC herunder. Udover de beskrevne nye funktionaliteter og forbedringer indeholder alle versioner også fejlrettelser siden sidste version.

Versionsnumrene refererer til år og måned, hvor versionen første gang er frigivet.

 

Version 2024.03

 

Version 2023.12

Version 2023.11

Version 2023.08

Version 2023.06

Version 2023.05

Version 2023.03

Version 2023.02

Version 2023.01

 

Version 2022.12

Version 2022.11

Version 2022.08

 

Version 2021.11

Version 2021.08