Beskrivelse af modulet

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af modulet

Modulets opbygning


I venstre side fremgår mapper, som de forskellige meddelelser er inddelt efter. Nogle af mapperne er inddelt i undermapper, som foldes ud ved at klikke på pilen ud for mappen.

Hold musen over en mappe for at få vist et tooltip med beskrivelse af, hvad mappen indeholder.

Ud for hver mappe kan der fremgå farvede cirkler. Tallet i cirklen angiver antallet af meddelelser i mappen, som afventer godkendelse.

Kommunikationsstatus ikon - tre farver

 

Filtrering og visning

I højre side vises en liste med de meddelelser, som ligger i den valgte mappe.

Listen kan filtreres til at vise meddelelser for kun aktiv patient, kun kritiske og/eller kun egne, ved at sætte ét eller flere flueben i nederste venstre hjørne.

 

Der kan skiftes mellem forskellige visninger af listen i fold-ud-menuen ovenfor listen. Visningsmulighederne varierer afhængigt af den valgte mappe.

I fold-ud-menuen øverst til højre kan der skiftes mellem kommunikationsstatus for forskellige klinikker.

 

WINPLC~1_img138

 

Håndtering og godkendelse af meddelelser

I nederste højre hjørne af vinduet vises en forhåndsvisning af den meddelelse, der er markeret (såfremt en forhåndsvisning er tilgængelig). Klik på <Vis> (eller dobbeltklik på meddelelsen) for at åbne den i et separat vindue.

 

Meddelelser, som kan godkendes, har knappen <Godkend (F10)> i nederste højre hjørne af vinduet. Når en meddelelse godkendes, bliver den placeret i det tilhørende modul i den pågældende patients journal.

 

Ovenfor forhåndsvisningen vises information om patientens næste aftale i klinikken, hvis der er oprettet en aftale.

 

Kolonner og knapper


Der kan være forskellige kolonner i listerne med meddelelser afhængig af den valgte mappe. Dog indeholder alle lister følgende kolonner:

 

Kolonnerne 'CPR' og 'NAVN' viser hvilken patient, meddelelsen drejer sig om. Hvis ikonet Kommunikationsstatus ikon - Ny pt(ny pt.) vises ud for patientens navn, indikerer det, at patienten ikke er kendt i forvejen. Der kan også fremgå et ikon med et farvet kort, fx Kommunikationsstatus ikon - gult kort. Kortet er magen til det kort, der vises i journalhovedet, og kortets betydning derfor beskrevet i afsnittet Journalhoved.

 

Kolonnen 'Lagt til' viser initialer på den bruger, som meddelelsen eventuelt er lagt til. En meddelelse kan lægges til en bruger ved at markere meddelelsen, og vælge brugeren i fold-ud-menuen 'LÆG TIL' nedenfor listen.

 

I kolonnen 'Markér' kan alle brugere hver især sætte flueben. Det kan anvendes til at se hvilke brugere, der har læst meddelelsen. Der vises et tal som indikerer hvor mange brugere, der har markeret meddelelsen. Hold musen over tallet for at se initialer på de(n) bruger(e), der har markeret meddelelsen.

 

Yderst til venstre ses en unavngiven kolonne. Her vises evt. et ikon med status for meddelelsen. Flere steder er ikonerne suppleret af en hjælpetekst, som er specifik for den valgte meddelelse.

Bemærk! For epikriser har ikonerne helt konkret betydning - se mere i afsnittet Epikriser.

 

Kommunikationsstatus ikon - rødt udråbstegn (rødt udråbstegn): kritisk information / høj prioritet / et element er afvist eller ikke afsendt

Kommunikationsstatus ikon - gul advarselstrekant (gul trekant) = vær opmærksom / middel prioritet

Kommunikationsstatus ikon - grønt flueben (grønt flueben) = OK

Kommunikationsstatus ikon - blåt spørgsmålstegn (blåt spørgsmålstegn) = uafklaret status

Kommunikationsstatus ikon - blå prik (blå prik) = meddelelser, som er lagt personligt til den aktuelle bruger.

 

Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter denne.

 

Knapper:

Knapperne <Slet> og <Udskriv> bruges til hhv. at slette og udskrive den markerede meddelelse.

Med knappen <Reminder> kan der oprettes en reminder på den patient, som den markerede meddelelse vedrører. Oprettelsen foregår på samme måde som beskrevet i afsnittet Opret og rediger reminder.

Knappen <OBS> bruges til at oprette en OBS-markering på den patient, som den markerede meddelelse vedrører.

Knappen <Åbn journal> åbner journalen for den patient, som den markerede meddelelse vedrører.

Knappen <Gensend> anvendes til at gensende lægebreve eller henvisninger.