Mappebeskrivelser

<< Klik for at se indhold >>

Mappebeskrivelser

 

Administrative korrespondancer

Indkomne korrespondancer (fra andre sundhedsfaglige instanser) uden en patienttilknytning.

FLP til Sundhedsmappe.dk

Oversigt over afsendelse af Forløbsplaner til sundhedsmappen, således at de er tilgængelige for patienterne.

FLP til RKKP

Oversigt over afsendelse af RKKP-indberetninger, således at de er tilgængelige for de kliniske kvalitetsdatabaser.

Parakliniske svar

Svar på parakliniske undersøgelser. Svarene kan ses i patientens journal under fanen Paraklinisk. Prøvesvarene vises under fanen Paraklinisk så snart de er modtaget, men med en markering, hvis de endnu ikke er godkendte i denne mappe.

Se afsnittet Parakliniske svar

Epikriser

Indkomne udskrivningsepikriser fra bl.a. sygehuse. Når en epikrise er godkendt her fra mappen, kan den findes i patientens journal under fanen Diverse.

Se afsnittet Epikriser

Korrespondancer

Patientspecifikke indkomne Korrespondancer fra bl.a. hjemmeplejen. Når en korrespondance er godkendt, kan den findes i patientens journal under fanen Diverse.

FMK-receptfornyelser

Anmodninger om receptfornyelser foretaget igennem FMK, både fra hjemmeplejen og patienter. Patienterne har anmodet via sundhed.dk eller via sundhed.dk's app "Medicinkortet".

Se afsnittet Receptfornyelser

Web-receptfornyelser

Anmodninger om receptfornyelser fra patienter. Disse anmodninger er lavet via emailkonsultation.dk.

Se afsnittet Receptfornyelser

E-mailtilmeldinger

Anmodninger om tilmelding til e-services fra patienter.

Se afsnittet E-mailkonsultation.dk

E-mailkonsultationer

Indkomne e-mailkonsultationer fra patienter.

Se afsnittet E-mailkonsultation.dk

Ulæste e-mailkonsultationer

E-mailkonsultationer som er sat til overvågning, og som patienterne endnu ikke har læst.

Se afsnittet E-mailkonsultation.dk

Dynamiske blanketter

Indkomne anmodninger fra kommunen om LÆ attester og FP blanketter. Her kan ligge både ny-indkomne og igangværende blanketter, da de først forsvinder fra denne mappe, når de er afsluttet fra klinikken. De igangværende blanketter kan også ses i mappen Formularkladder.

Se afsnittet Dynamiske blanketter

Recepter (afventer godkendelse)

Recepter, oprettet af personale, som afventer læge-godkendelse.

Se afsnittet Receptfornyelser

Lægebreve (afsendte)

Afsendte Lægebreve til andre klinikker.

Afregninger

Afsendte afregninger til sygesikringen.

Henvisninger

Udgående henvisninger, som afventer godkendelse eller afsendelse. Der sendes som standard automatisk fra Kommunikationsstatus med 10 minutters mellemrum.

Se evt. mere om henvisninger i kapitlet Formularer.

E-mails (afventer godkendelse/afsendelse)

E-mails som skal godkendes inden afsendelse, eller som venter på afsendelse. Der sendes som standard automatisk fra Kommunikationsstatus med 10 minutters mellemrum.

Formularkladder

Formularer, der er gemt som kladder og ikke afsluttet.

Se evt. mere i kapitlet Formularer.

Sundhedskort læst i dag

Liste over alle sundhedskort indlæst dags dato.

Information fra EG

Servicemeddelelser og information om opdateringer fra EG, som er sendt ud gennem EG WinPLC.

I fold-ud-menuen i toppen kan der vælges mellem ulæste, læste og alle meddelelser.

I kolonnen 'DATO' vises dato for hvornår meddelelsen er modtaget i systemet. I kolonnen 'LÆST' vises dato og tidspunkt for hvornår meddelelsen første gang blev åbnet.

 

Informationens prioritet vises med ikoner:

Kommunikationsstatus ikon - rødt udråbstegn (rødt udråbstegn) = informationen har høj prioritet og bør læses snarest muligt.

Kommunikationsstatus ikon - gul advarselstrekant (gul trekant) = informationen har middel prioritet, og bør læses inden for de kommende dage.

(intet ikon) = informationen har lav prioritet, og kan læses når det passer ind.

 

Resuméet af informationen fremgår i forhåndsvisningsfeltet nederst til højre i Kommunikationsstatus.

 

For at åbne en meddelelse, marker den og klik på <Vis>, eller dobbeltklik på meddelelsen.